Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Logo

Chương trình Đào Tạo

Khai Giảng

Ngày Học

Học Phí

Thêm

Marketing Manager banner_VMC2016

Marketing Manager

Khóa 69

06/07/2016

Tối T2.4.6

18h20 – 20h30

12.000.000 VNĐ

Marketing Manager banner_VMC2016

Marketing Manager

Khóa 68

19/07/2016

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

12.000.000 VNĐ

khóa học sales

Sales Manager

Khóa 44

22/07/2016

Tối T2.4.6

18h20 – 20h30

11.000.000 VNĐ

Event Manager banner_VMC2016

Event Manager

Khóa 35

22/07/2016

Tối T2.4.6

18h20 – 20h30

9.000.000 VNĐ

Brand Manager banner_VMC2016

Brand Manager

Khóa 46

26/08/2016

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

10.000.000 VNĐ

Digital Marketing banner_VMC2016

Digỉtal Marketing

Khóa 47

16/07/2016

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

9.000.000 VNĐ

Digital Marketing banner_VMC2016

Digỉtal Marketing

Khóa 48

11/08/2016

Tối T3.5.7

18h20 – 20h30

9.000.000 VNĐ

IMC

Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa 63

03/08/2016

Tối 2.4.6

18h20 – 20h30

10.000.000 VNĐ

Strategic Marketing banner_VMC2016

Tinh Hoa Tiếp Thị Chiến Lược

Khóa 06

09/07/2016

Thứ 7

09h00 – 17h00

15.000.000 VNĐ

Copywriter banner_VMC2016

CopyWriter

Khóa 27

23/07/2016

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

7.000.000 VNĐ

PMC DO banner_VMC2016

Chuyên Viên Tiếp Thị Và Bán Hàng Địa Ốc

Khóa 10

16/07/2016

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

11.000.000 VNĐ

Khóa học Kỹ năng Marcom Skill

Khóa 1

23/07/2016

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

7.000.000 VNĐ

Branded-Marketing-Service

Chuyên viên Tiếp thị Dịch vụ

Khóa 3

23/07/2016

Sáng T7 & CN

09h00 – 11h30

7.000.000 VNĐ

Designed & Developed by ThemeXpert