Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Strategic Marketing

Tinh Hoa Tiếp Thị Chiến Lược

Khóa 07, khai giảng: 09/07/2016 – Thời gian học: sáng T7, từ 09h00 – 17h00

Thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến,

Khóa học Tinh hoa về Tiếp thị chiến lược được xây dựng nhằm :

* Giúp học viên, các nhà quản lý, CEO, giám đốc kinh doanh, tiếp thị, thương hiệu cập nhật, hệ thống hoá các phương pháp xây dựng và quản trị tiếp thị chiến lược bằng những bài học và kinh nghiệm thực tiễn.

* Xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược, khả năng phân tích lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống để đưa ra những chiến lược tiếp thị hiệu quả và thành công.

* Làm nền tảng cho học viên và doanh nghiệp tiếp tục việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng tinh hoa tiếp thị chiến lược trong công việc.

 

 

 

Tầm nhìn, sứ mạng, những giá trị, nguyên tắc & mục tiêu kinh doanh

Vision, Mission, Values, Principles & Business Objective

 

Tìm hiểu về các khái niệm, mô hình chiến lược, lợi thế cạnh tranh. Xác định tâm điểm chiến lược, thấu hiểu khách hàng, phân khúc thị trường, đối thủ . Phân tích chiến lược, Lựa chọn chiến lược, ra quyết định đúng về chiến lược. Quyết định những việc nên làm và không nên làm.

Học thông qua tình huống , case studies.

Mô hình quản trị chiến lược

 

Mô hình quản trị chiến lược

 

Làm thế nào để đạt được chiến lược đề ra nhanh nhất, hiệu quả nhất, những thứ tự ưu tiên. Tính bền vững của chiến lược?

Xây dựng chuỗi giá trị cao cho khách hàng qua hiểu biết thị trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, và đối thủ cạnh tranh.

Xây dựng năng lực bên trong nhằm đáp ứng đúng và đủ cho quá trình xây dựng chuỗi giá trị. Thảo luận tình huống, Case studies.

 

Chiến lược sản phẩm, dịch vụ nào cho doanh nghiệp ? 4P’s/4C’s, kế hoạch triển khai.
Kết nối các trục chiến lược : kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng và xây dựng thương hiệu
Thảo luận tình huống, Case studies.

 

Mô hình quản trị chiến lược

 

Xây dựng Bản đồ Chiến lược

Đo lường hiệu quả của chiến lược bằng hệ thống The Balanced ScoreCard.

Quản trị nhận thức chiến lược nhằm đảm bảo các cấp lãnh đạo trung và cao cấp hiểu đúng về chiến lược được chọn, các cấu phần làm nên một chiến lược; các mô hình, công cụ để hoạch định và xác lập chiến lược.

Quản lý chiến lược thông qua hệ thống, chính sách, quy trình triển khai, kiểm soát và đánh giá chiến lược có được thiết lập đầy đủ hay không.

Những kỹ năng lãnh đạo cần thiết nhằm thực thi chiến lược, năng lực dẫn dắt chiến lược (khả năng truyền đạt và truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình để hiểu rõ và làm đúng) của các cấp lãnh đạo, xây dựng và phát triển đội ngũ, văn hóa doanh nghiệp…

Thảo luận tình huống, case studies.

 

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Designed & Developed by ThemeXpert