Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn

Giám Đốc Thương Hiệu

Khóa học Brand Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến,

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh về kinh tế, văn hoá của một tổ chức. Một thương hiệu mạnh còn là tài sản quốc gia, niềm tự hào dân tộc và là cơ sở cho sự phát triển lâu dài, bền vững cho các sản phẩm và dịch vụ.

Sau 14 năm xây dựng và phát triển, chương trình đào tạo Brand Manager năm 2016 được cập nhật, nâng cấp nhiều thông tin mới từ các mô hình đào tạo và tổ chức tư vấn thương hiệu hàng đầu khu vực và thế giới như: Global Brand Forum, Brand Equity Management, Brand Study Center, Professional Brand communication, Think New Asean, và World Brand Congress…

Khoá học Brand Manager sẽ giúp các bạn học viên trang bị và tiếp cận một nền tảng kiến thức quản trị thương hiệu vững vàng cùng với kinh nghiệm làm việc nhóm, dự án để tự tin hội nhập nhanh vào thực tiễn xây dựng phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Chương trình được thực hiện nhờ sự liên kết, hợp tác đào tạo giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing cùng sự tham gia giảng dạy, tư vấn của hơn 15 tổ chức tư vấn tiếp thị, thương hiệu chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm, tâm huyết và phương pháp dạy – học mang tính thực tiễn cao. Khóa học Brand Manager sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học.

 

Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

DHKTlogo footer

Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

DHKTlogo footer

Khóa học Brand Manager

THÔNG TIN NHANH

 • BRAND MANAGER KHÓA 46
 • 26/08/2016
 • Tối T2.4.6, TỪ 18h20 - 20h30
 • 10.000.000 VNĐ

NỘI DUNG KHÓA HỌC BRAND MANAGER 2016

Khóa học Brand Manager

I. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ KỶ NGUYÊN SỐ
(BRAND BUILDING & BRAND VISION IN GLOBALIZATION AND DIGITAL ERA)

Khóa học Brand Manager

Tổng quan về xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hóa
Overview branding in the modern business

– Các khái niệm và định nghĩa.
– Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
– Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Khóa học Brand Manager

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu
Asean and Asia branding, case studies

– Những điển cứu hay và mô hình quản trị mới
– Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

Khóa học Brand Manager

Chân dung Brand Manager
Brand manager roles and portraits

– Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
– Những yếu tố giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU
(BRAND STRATEGY IN THE COMPETITIVE AGE)

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
Brand visons in the competitive age
– Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
– Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Tư duy chiến lược và tình huống nghiên cứu
Strategic thinking and case study

– Khái niệm về tư duy chiến lược.
– Mô hình chiến lược kinh doanh
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập cạnh tranh trong kinh doanh.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Brand visons in the competitive age

– Khái niệm về chiến lược thương hiệu.
– Quản trị chiến lược trong thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập chiến lược thương hiệu.

Khóa học Brand ManagerGlobal-brand-forum_VietnamMarcom

 

Khóa học Brand Manager

Kiến trúc thương hiệu
Brand architecture

– Khái niệm kiến trúc thương hiệu.
– Vai trò kiến trúc thương hiệu.
– Mô hình kiến trúc thương hiệu.
– Kiến trúc thương hiệu và quản trị hệ thống sản phẩm.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu
Multi-Brand strategy

– Khái niệm chiến lược đa thương hiệu.
– Vai trò và quản trị đa thương hiệu.
– Mô hình chiến lược đa thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Đặt tên thương hiệu
Brand maning strategy

– Tên thương hiệu và chiến lược.
– Phong cách đặt tên thương hiệu.
– Nguyên lý đặt tên và chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
Building brand leadership

– Xây dựng thương hiệu mạnh.
– Chiến lược dẫn đầu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa
Multicultural brand marketing

– Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
– Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
– Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.
– Mô hình thương hiệu trong môi trường đa văn hóa.

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

III. CHIẾN LƯỢC ĐINH VỊ THƯƠNG HIỆU
BRAND POSITIONING STRATEGY
Khóa học Brand Manager

Các thuyết về Định vị
Brand Positioning concepts

– Các khái niệm và tính chất.
– Vai trò của định vị thương hiệu trong chiến lược thương hiệu.
– Lợi ích và các yêu cầu trong định vị thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược định vị thương hiệu
Brand Positioning strategy and development

– Khái niêm.
– Chiến lược định vị cạnh tranh.
– Tình huống nghiên cứu.
– Quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Repositioning brand strategy

– Tại sao phải tái định vị thương hiệu.
– Chiến lược kinh doanh và tái định vị.
– Các yếu tố xem xét khi thực hiện.
– Chiến lược cho việc tái định vị thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BRAND IMAGE & IDENTITY DEVELOPMENT

Khóa học Brand Manager

Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
Brand concept and product concept

– Khái niệm.
– Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
– Xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Brand identtity and associate

– Khái niệm.
– Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand ManagerVietnamMarcom_TTKC-THUONG-HIEU

Khóa học Brand Manager

Quản trị tài sản thương hiệu.
Brand equity management

– Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
– Đánh giá tài sản thương hiệu.
– Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
– Chiến lược và tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng tích cách thương hiệu.
Brand personality

– Các giá trị của tính cách thương hiệu.
– Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
– Tháp liên tưởng người tiêu dùng.
– Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
Brand loyalty strategy

– Lịch ích của khách hàng trung thành.
– Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng.(seven-s)
– Những xu hướng mới tác động đến sự trung thành khách hàng.
– Các công cụ để giữ khách hàng trung thành với thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

sach-marketing_VietnamMarcom

Khóa học Brand Manager

Thiết kế sáng tạo trong xây dựng thương hiệu
Brand design strategy

– Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
– Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
– Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
– Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.

V. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
BRAND COMMUNICATI-ON STRATEGY

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp
Integrated marketing communication

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
– Các công cụ truyền thông tích hợp.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định truyền thông thương hiệu (ATL)
Above the line planing

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ truyền thông ATL
– Hoạch định ATL.
– Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL)
BTL and brand activation

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ chiến lược BTL
– Hoạch định BTL.
– Đánh giá hiệu quả BTL và Tình huống nghiên cứu

Truyền thông thương hiệu qua hoạt động PR.
PR in branding

– Đối thoại qua hoạt động PR.
– Các công cụ đối thoại qua hoạt động PR.
– Những rủi ro gặp phải.
– Những kinh nghiệm sử lý các khủng hoảng.

Chiến lược truyền thông sáng tạo
Media innovation and strategy

– Khái niệm và vai trò.
– Phân tích các yếu tố của chiến lược truyền thông.
– Sáng tạo trên truyền thông.
– Khai thác các yêu tố sáng tạo truyền thông cho quảng cáo tổng lực.

Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
Developing a new brand

– Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
– Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
– Chiến lược tiếp thị và phân phối.
– Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

Khóa học Brand Manager

VI. QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN và LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU
BRAND REFESHMENT & DEVELOPMENT MANGEMENT

Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Brand health and management

– Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
– 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
– Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
Brand plan

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
– Đánh giá và đo lường kế hoạch.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
Brand budgeting

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
– Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ
Internal brand communication

– Xây dựng nhóm quản trị thương hiệu.
– Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
– Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
– Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
– Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A
Franchising and Brand Management

– Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chú ý khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chiến lược đầu tư và phát triển nhượng quyền thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.
Branding in the digital age

– Digital và vai trò của thương hiệu.
– Truyền thông thương hiệu trên internet.
– 11 nguyên lý bất dịch trong xây dựng thương hiệu internet.
– Tình huống nghiên cứu.

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu.
Trade mark and legal in Branding

– Những vấn đề pháp lý.
– Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
– Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
– Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 laws of Branding

– Nguyên lý chiến lược.
– 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

VietnamMarcom_Xay dung Thuong Hieu Manh

Khóa học Brand Manager

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

GS.TS Nguyễn Đông Phong: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom

PGS.Tiến Sĩ Lê Tấn Bửu: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCMThầy

Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Chuyên gia Richard Moore: Giám đốc sáng tạo & CEO, Richard Moore Associates

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải: Head of Marketing AKZO NOBEL VN (Diageo, ICP, Nutifood, Dumex, Unilever VN)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Academic Program Director, VietnamMarcom, Ncs Ts. ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano Vietnam)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: CEO, Hit Advertising (Kodak VN, Saachi, Procter & Gamble VN)

Cô Trương Thị Kim Phượng: Chuyên gia tiếp thị, bán hàng (Nestle, Lafarge Boral – Gypsum VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT Việt Nam)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

Thầy Bùi Hữu Đại Nhã: Chuyên gia Nghiên cứu Thị Trường, FTA, Intage Japan

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

Icon-DANG-KY-HOC-BM


NHỮNG LỢI ÍCH HỌC TẬP Ở VIETNAMMARCOM

Nâng tầm tư duy chiến lược và trang bị hệ thống kiến thức mới, thực tiễn về nghề truyền thông tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp

 • Khả năng xây dựng, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, bán hàng hiệu quả
 • Khả năng quản trị, hiểu biết, hành động trong tiến trình xây dựng thương hiệu mạnh
 • Khả năng đánh giá, dự báo, và đề xuất giải pháp cho những thách thức và rủi ro gặp phải
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích, đọc hiểu tâm lý và thấu hiểu người tiêu dùng
 • Nắm bắt những xu hướng mới về truyền thông tiếp thị trong kỷ nguyên số
 • Khả năng định rõ vấn đề của truyền thông, quảng cáo và tiếp thị hiệu quả
 • Khả năng làm việc nhóm và tự tin hội nhập
 • Tiếp tục sự học qua các thư viện, dự án tri thức Marcom trực tuyến
 • Cơ hội học tập nâng cao và kết nối các chương trình đào tạo, sự kiện quốc tế chuyên ngành Marcom 
 • Có chính sách ưu đãi khi tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo và gia nhập cộng đồng Alumni Marcom hơn 10,000 thành viên
Khóa học Brand Manager

NỘI DUNG KHÓA HỌC BRAND MANAGER 2016

Khóa học Brand Manager

I. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ KỶ NGUYÊN SỐ
(BRAND BUILDING & BRAND VISION IN GLOBALIZATION AND DIGITAL ERA)

Tổng quan về xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hóa
Overview branding in the modern business

– Các khái niệm và định nghĩa.
– Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
– Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu
Asean and Asia branding, case studies

– Những điển cứu hay và mô hình quản trị mới
– Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

Chân dung Brand Manager
Brand manager roles and portraits

– Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
– Những yếu tố giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU
(BRAND STRATEGY IN THE COMPETITIVE AGE)

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
Brand visons in the competitive age
– Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
– Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.

Tư duy chiến lược và tình huống nghiên cứu
Strategic thinking and case study

– Khái niệm về tư duy chiến lược.
– Mô hình chiến lược kinh doanh
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập cạnh tranh trong kinh doanh.

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Brand visons in the competitive age

– Khái niệm về chiến lược thương hiệu.
– Quản trị chiến lược trong thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập chiến lược thương hiệu.

 

Khóa học Brand Manager

 

Kiến trúc thương hiệu
Brand architecture

– Khái niệm kiến trúc thương hiệu.
– Vai trò kiến trúc thương hiệu.
– Mô hình kiến trúc thương hiệu.
– Kiến trúc thương hiệu và quản trị hệ thống sản phẩm.

Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu
Multi-Brand strategy

– Khái niệm chiến lược đa thương hiệu.
– Vai trò và quản trị đa thương hiệu.
– Mô hình chiến lược đa thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Đặt tên thương hiệu
Brand maning strategy

– Tên thương hiệu và chiến lược.
– Phong cách đặt tên thương hiệu.
– Nguyên lý đặt tên và chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
Building brand leadership

– Xây dựng thương hiệu mạnh.
– Chiến lược dẫn đầu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu.

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa
Multicultural brand marketing

– Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
– Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
– Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.
– Mô hình thương hiệu trong môi trường đa văn hóa.

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

III. CHIẾN LƯỢC ĐINH VỊ THƯƠNG HIỆU
BRAND POSITIONING STRATEGY
Học viên vietnammarcom

Các thuyết về Định vị
Brand Positioning concepts

– Các khái niệm và tính chất.
– Vai trò của định vị thương hiệu trong chiến lược thương hiệu.
– Lợi ích và các yêu cầu trong định vị thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Chiến lược định vị thương hiệu
Brand Positioning strategy and development

– Khái niêm.
– Chiến lược định vị cạnh tranh.
– Tình huống nghiên cứu.
– Quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.

Chiến lược tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Repositioning brand strategy

– Tại sao phải tái định vị thương hiệu.
– Chiến lược kinh doanh và tái định vị.
– Các yếu tố xem xét khi thực hiện.
– Chiến lược cho việc tái định vị thương hiệu.

 

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BRAND IMAGE & IDENTITY DEVELOPMENT

Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
Brand concept and product concept

– Khái niệm.
– Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
– Xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Brand identtity and associate

– Khái niệm.
– Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
– Tình huống nghiên cứu.

 

 

Quản trị tài sản thương hiệu.
Brand equity management

– Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
– Đánh giá tài sản thương hiệu.
– Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
– Chiến lược và tình huống nghiên cứu.

Xây dựng tích cách thương hiệu.
Brand personality

– Các giá trị của tính cách thương hiệu.
– Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
– Tháp liên tưởng người tiêu dùng.
– Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
Brand loyalty strategy

– Lịch ích của khách hàng trung thành.
– Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng.(seven-s)
– Những xu hướng mới tác động đến sự trung thành khách hàng.
– Các công cụ để giữ khách hàng trung thành với thương hiệu.

Thiết kế sáng tạo trong xây dựng thương hiệu
Brand design strategy

– Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
– Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
– Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
– Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.

V. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
BRAND COMMUNICATI-ON STRATEGY

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp
Integrated marketing communication

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
– Các công cụ truyền thông tích hợp.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định truyền thông thương hiệu (ATL)
Above the line planing

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ truyền thông ATL
– Hoạch định ATL.
– Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL)
BTL and brand activation

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ chiến lược BTL
– Hoạch định BTL.
– Đánh giá hiệu quả BTL và Tình huống nghiên cứu

Truyền thông thương hiệu qua hoạt động PR.
PR in branding

– Đối thoại qua hoạt động PR.
– Các công cụ đối thoại qua hoạt động PR.
– Những rủi ro gặp phải.
– Những kinh nghiệm sử lý các khủng hoảng.

Chiến lược truyền thông sáng tạo
Media innovation and strategy

– Khái niệm và vai trò.
– Phân tích các yếu tố của chiến lược truyền thông.
– Sáng tạo trên truyền thông.
– Khai thác các yêu tố sáng tạo truyền thông cho quảng cáo tổng lực.

Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
Developing a new brand

– Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
– Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
– Chiến lược tiếp thị và phân phối.
– Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

 

VI. QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN và LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU
BRAND REFESHMENT & DEVELOPMENT MANGEMENT

Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Brand health and management

– Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
– 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
– Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
Brand plan

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
– Đánh giá và đo lường kế hoạch.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
Brand budgeting

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
– Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ
Internal brand communication

– Xây dựng nhóm quản trị thương hiệu.
– Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
– Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
– Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
– Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A
Franchising and Brand Management

– Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chú ý khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chiến lược đầu tư và phát triển nhượng quyền thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.
Branding in the digital age

– Digital và vai trò của thương hiệu.
– Truyền thông thương hiệu trên internet.
– 11 nguyên lý bất dịch trong xây dựng thương hiệu internet.
– Tình huống nghiên cứu.

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu.
Trade mark and legal in Branding

– Những vấn đề pháp lý.
– Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
– Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
– Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 laws of Branding

– Nguyên lý chiến lược.
– 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

GS.TS Nguyễn Đông Phong: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom

PGS.Tiến Sĩ Lê Tấn Bửu: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Chuyên gia Richard Moore: Giám đốc Sáng tạo & CEO, Richard Moore Associates

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải: Head of Marketing AKZO NOBEL VN (Diageo, ICP, Nutifood, Dumex, Unilever VN)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141 VN)

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Academic Program Director, VietnamMarcom, Ncs Ts. ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano VN)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: MBA, CEO, HIT Advertising (Kodak, Saatchi, Procter & Gamble VN)

Cô Trương Thị Kim Phượng: Chuyên gia tiếp thị, bán hàng (Nestle, Lafarge Boral – Gypsum VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT VN)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

Thầy Bùi Hữu Đại Nhã: Chuyên gia Nghiên cứu Thị Trường, FTA, Intage Japan

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

Đối tượng học viên khóa Brand Manager:

 • Là Giám đốc thương hiệu, các Nhà quản trị thương hiệu, Giám đốc kinh doanh, Tiếp thị, Bán hàng, Phát triển Sản phẩm, R&D
 • Ban Giám đốc, CEO, các Nhà quản trị điều hành cao cấp của doanh nghiệp, hỗ trợ, ra các quyết định về hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 • Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo, Digital Marketing, Phụ trách Quản trị các kênh truyền thông xã hội
 • Các anh chị phụ trách công việc trong chuỗi liên quan như trợ lý Nhãn hàng, quản trị chất lượng… và sinh viên định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng, quản trị thương hiệu
 • Product/Brand Managers, Brands Team Leaders, Brand Marketing Decision Makers, Brand builders, Brand Strategists and Planners
 • CEO, CMO, Business Development Managers, Sales Managers
 • Category Managers, Market segment managers, Distribution channel managers, Pricing managers, Database managers, Officers
 • Customer Experience Manager, Key Account Manager, Account Managers
 • Brand Marketers, Communicator, Digital Marketing Manager, Marketing communication managers, Advertising Manager
 • Brand Executive, Brand Campaign Coordinator, Assistant Brand Manager, Junior Assistant Brand Manager

 

THÀNH PHẦN HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC CÔNG TY

Chị Huỳnh Thị Phương Nam – BM37 – Phó Giám Đốc phòng tiếp thị và Công nghệ thông tin Dịch vụ du lịch Bến Thành

Sau đợt tái cấu trúc nhân sự của BenThanh Tourist, tôi nhận công tác mới vào tháng 4/2014, được phân công mảng Thương hiệu và chăm sóc khách hàng, thoạt đầu tôi cũng thấy lúng túng và vẫn chưa hình dung hết những công việc mình phải làm. Công ty hỗ trợ để tôi theo học khóa Quản trị thương hiệu. Tìm kiếm trên mạng, tôi chọn ngay VietNam Marcom chỉ đơn giản vì địa chỉ nằm ngay trung tâm quận 1, rất gần nơi mình làm việc, sẽ dễ dàng tới lớp đúng giờ dù trời mưa trời gió.

Lớp học với số học viên vừa phải phù hợp với môi trường học tập. Sau 5 tháng được các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình và thông qua bài tập thực hành đề tài của nhóm, tôi đã hệ thống được từng bước những việc mình cần làm trong quản trị thương hiệu. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng trường học và không tiếc về thời gian 5 tháng mình đã bỏ ra. Lớp đặc biệt ấn tượng với cô TiNa Đỗ, thầy Trần Hoàng và một số thầy cô khác… Hy vọng với những kiến thức mình đã học từ Vietnam Marcom, tôi sẽ làm tốt công việc hiện tại ở công ty và đưa thương hiệu BenThanh Tourist là 1 trong những thương hiệu mạnh của ngành du lịch.

Cảm ơn trường VietnamMarcom.

Học viên Phạm Trung Kiên – BM31 – Trưởng phòng Sales và Marketing Wonderland Nha Trang Hotel
” Cảm nhận rất tự hào khi là học viên của VietnamMarcom. Đặc biệt sau khi tốt nghiệp khóa học mình cảm thấy tự tin hơn, các kiến thức khóa học khi áp dụng vào công việc đều mang lại cho mình những thành công nhất định. Vị trí công việc mình cũng phát triển nhanh hơn và hiện mình đang giữ vị trị Trưởng phòng Sales & Marketing của một Khách sạn 3 sao tại Nha Trang – Wonderland hotel. Trước đó sau khóa học mình cũng đảm nhiệm thành công vị trí TP Marketing tại Tập đoàn Bệnh Viện Tâm Trí của Malaysia đầu tư – Tamtrihospital. Đó là những gì mình gặt hái được sau khóa học. Ngoài ra, qua khóa học mình cũng có được thêm những người bạn rất tốt trong nhóm BM31 của mình, sau khóa học mọi người thỉnh thoảng vẫn trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức áp dụng trong công việc và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn thầy cô khóa BM31, chị Ngọc người hỗ trợ và chăm sóc, hỗ trợ học viên rất ân cần và cảm ơn VietnamMarcom rất nhiều!

Hồ Minh Nhật, Kiến Trúc Sư – Cty Royal HaskoningDHV – Lớp MM60
 
Kính gửi trường VietnamMarcom;
 
Đầu Xuân Bính Thân, kính chúc nhà trường một năm mới an khang thịnh vượng.
Công việc của 1 Kiến trúc sư ngoài những yêu cầu về chuyên môn, còn đòi hỏi những kỹ năng phát triển kinh doanh và xây dựng mạng lưới quan hệ. Để hệ thống hóa kiến thức về Truyền thông tiếp thị và quản lý, tôi cần sự hỗ trợ từ một Tổ chức chuyên môn và uy tín cao. Đó là lý do tôi tham gia khóa Marketing Manager 60.
Tôi và cộng sự đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp hạng Ưu, đạt giải Bạc “Silver project” và “Team work award”, dù số lượng thành viên chưa đến 20% so với tiêu chuẩn của nhà trường. Đó là minh chứng khẳng định “Với thái độ tích cực và phối hợp đồng đội, bạn sẽ thành công”.
Gần nửa năm học tập chính là thời gian trải nghiệm và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm giữa tôi, các bạn học viên và giáo viên, chuyên gia của nhà trường. Từ đó giúp tôi định hình rõ nét bước đi trong tương lai.

Một lần nữa, chúc toàn thể giáo viên và học viên VietnamMarcom một năm mới hạnh phúc và thành công.

Phạm Hữu Nghị, Strategic Planning Manager – Lotte – lớp MM59

Em xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Trần Hoàng và VietnamMarcom đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian qua.

Với tư cách là một học viên đã trải nghiệm khóa học Marketing Manager khóa 59 vừa qua, em xin phép có đôi dòng chia sẻ:
 
Với hơn 5 tháng đồng hành cùng khóa học điều em tâm đắc nhất chính là giá trị mà các thầy cô dành cho học viên trong những bài giảng. Giá trị đó, đối với em không những nằm ờ phần nội dung bài học, mà còn nằm ở động lực và cảm hứng mà thầy cô truyền lại cho học viên. Động lực cho một tinh thần tự chủ cả về kiến thức chuyên môn và định hướng về sự nghiệp của bản thân, cảm hứng về những câu chuyện, những chia sẻ có thật và hết sức chân tình xuất phát từ cái Tâm của người thầy.
 
Em đã hiểu được thế nào là tự chủ, tự mình làm chủ cuộc đời và sự nghiệp của mình, em đã được truyền cảm hứng về tạo ra giá trị, đóng góp cho cộng đồng xã hội bằng một tư duy mới, bằng nỗ lực của bản thân mình để thực hiện được những mục tiêu trong sự nghiệp và cuộc sống.
 
Sau những lời chia sẻ của thầy cô, tất cả chỉ là định hướng và gợi mở, phần còn lại của người học chính là tinh thần tự học, tự tìm hiểu, khám phá và phát triển bằng chính nỗ lực của mình, đó là sự học thật sự mà em cảm nhận được sau khi tham gia chương trình.
 
Cuối cùng, nhân dịp năm mới, em kính chúc các thầy cô, anh chị trường Marcom thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc để đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Em hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại trường với một quy mô to hơn, lớn hơn, để góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ cho các bạn học viên sau này.

Cảm ơn thầy cô và các anh chị.

VietnamMarcom-2016.
.
Nhóm Organica – Lớp DM36

Không thành công nào mà không có sự hỗ trợ. Trước hết, nhóm Organica xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô và Đội ngũ cán bộ Trường VietnamMarcom cùng những đồng nghiệp, bạn bè đã luôn sát cánh giúp đỡ nhóm trong quá trình học tập.

Để có được kết quả học tập của ngày hôm nay, nhóm Organica xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Hoàng – Chủ tịch Nhà sáng lập VietnamMarcom, Thầy Vũ Văn Hiển, Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh, Cô Phan Bích Tâm, Thầy Đoàn Hồng Đức, Thầy Phạm Ngọc Khôn, Cô Phạm Thị Hoa Lài, Thầy Nguyễn Hòa Thuận, Thầy Dương Thành Truyền (Lớp Copywriter) và những Thầy Cô khác đã trực tiếp giảng dạy, chia sẻ và truyền đạt những kiến thức về Digital Marketing được cập nhật mới nhất, góp phần nung nấu và định hướng những ý tưởng, khơi màu những sáng tạo và kích thích tâm lý học hỏi của mỗi thành viên trong nhóm cũng như những cá nhân khác đã tham dự khóa học tại Vietnammarcom.

Bên cạnh đó, nhóm Organica cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chị Bích Ngọc – Cán bộ nhân viên Trường VietnamMarcom, người đã thấu hiểu, hướng dẫn và trực tiếp đôn đốc nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành Báo cáo tốt nghiệp.

 
VietnamMarcom-2016
 

Chị Lê Thị Thắm, Giám đốc kinh doanh và Marketing Lotte Cinema VN học viên lớp Marketing Manager.

Cuộc sống thật khẩn trương như cuốn trôi mọi người vào cơn lôc kiếm tìm “một cần câu” và “mồi câu” để “câu” . Đâu đó trên đường đi vô định không tìm thấy được lối về, đâu đó bên dòng người xuôi ngược không buồn nghĩ suy về mình”. Cho đến một ngày ..những câu chuyện gần gũi đậm tính triết lý, những bài học sâu sắc được lồng ghép đầy tinh tế và khéo léo trong mỗi giờ đến lớp, nơi đây tôi có thể sẽ chia, tìm kiếm “động lực câu” mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cần đến. Nơi đây tôi đã được gặp gỡ giao lưu cùng những học viên khác, những người vui tính, nhiều vốn sống và kinh nghiệm để tôi được khám phá nhiều hơn những câu chuyện kinh doanh, những bài học thú vị của cuộc sống .Tôi thích thú với những câu hỏi của đồng nghiệp làm như thế nào và tại sao ? Tôi say mê với những lời nói của Người Thầy đã làm tôi thay đổi. Những trăn trở trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, những nỗi niềm xây dựng Đất Nước bền vững…tất cả như chắp cánh cho tôi ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết …

Sự sáng tạo khám phá trong thế giới Marketing đầy ma lực, cái ngành mà tôi thực sự đam mê. Mỗi một “thông điệp” được trao đi ”và một sự khác biệt” cần được tôn trọng. Tôi khát khao tìm kiếm”giá trị vĩnh cữu” lưu mãi ngàn năm, dù thời gian có đi qua hàng nghìn năm, dù vạn vật có đổi dời nhưng “ý tưởng lớn-Big Idea” vẫn mãi trường tồn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp “ thấy “ rõ mọi thứ, nhưng tôi luôn nhớ và mãi nhớ người đã giúp tôi hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Tôi hạnh phúc vô cùng vì mình đã may mắn tìm thấy mình và hãy luôn là chính mình. Tôi biết mình phải làm gì ? làm như thế nào ? sẽ đi đâu và về đâu ? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình quản trị cuộc đời mình hay đến thế .Tôi cám ơn vì mình đã trở thành một phần của VietnamMarcom – ngôi trường tuyệt vời này.

 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc – DM34

Thời gian học tại Trường là khoảng thời gian “không thể nào quên” với tất cả chúng tôi. Được có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sự chia sẻ quý báu của Thầy Cô và bạn bè. Chúng tôi chân thành cảm ơn Trường VietnamMarcom nói riêng và Thầy Cô nói chung đã dành tất cả tâm huyết truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Kính chúc trường và Quý Thầy Cô sức khỏe, thành công và luôn tiếp bước cho cả thế hệ sau.

Đặng Xuân Hải – DM31

Rất vui vì sau khóa học mình có thêm nhiều bạn bè, nhưng điều quan trọng nhất là mình được các Thầy Cô giúp hệ thống hóa lại các kiến thức Digital mình đã biết, đã làm.

Sau khóa học Digital Marketing mình cảm thấy tự tin hơn trong công việc Digital của mình. Rất cảm ơn các Thầy Cô đã nổ lực và nhiệt tình truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm. Rất cảm ơn các anh chị tổ chức lớp đã cho mình môi trường học tập tốt để mỗi ngày đến lớp với mình là một niềm vui.
 
 
Thu Hương – MM60
 
Cuối cùng, chúng tôi đã được đến với ngày tốt nghiệp sau 6 tháng học tập và làm đề tài.
Cảm ơn nhà trường VietnamMarcom, cảm ơn sự tận tình dạy dỗ, chỉ bảo những kinh nghiệm thực tế để chúng tôi có được những kiến thức thực tế, làm hành trang cho chúng tôi vững bước trên con đường, sự nghiệp ước mơ.
 
Em cảm ơn các Thầy, Cô đã cho em nền tảng học thức về Marketing. Hi vọng trên con đường sự nghiệp của mình em sẽ có thật nhiều cơ hội để biến “nền tảng ấy” thành những “thành quả” thật sự hữu ích.
 
 
hoc-vien-VietnamMarcom
 
 
 
Thành Nhân – MM60
 
Bốn tháng thật nhanh cho một khóa học nhưng lại thật dài cho sự bắt đầu của chuỗi nghề nghiệp chuyên môn cao… Ngày hôm nay, ngồi lại trong buổi nhận bằng tốt nghiệp, cảm giác hồi hộp pha lẫn cảm giác tự hào cho tất cả những gì mà nhóm tôi đã đóng góp để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp.
 
 
Hoàng Kim – MM60
 
Em cám ơn Trường VietnamMarcom đã có những lớp học rất hữu ích ứng dụng được nhiều kiến thức đã học vào công việc. Đối với những người học ngành về kỹ thuật như em muốn trau dồi thêm kiến thức về Marketing rất khó nếu đăng ký học tại chức ở các trường đại học vì thời gian học rất dài. Chỉ hơn 5 tháng học ở VietnamMarcom em đã học được rất nhiều kiến thức về Marketing
 
 
Học viên lớp MM59
 
Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng khóa Marketing đã mở ra 1 con đường mới cho bản thân tôi. Bất cứ công việc gì cũng đều phải “Marketing”. Cảm ơn quý Thầy Cô, các bạn trong lớp, trong nhóm đã chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm, thời gian vui vẻ trong suốt thời gian đồng hành cùng K59. Yêu tất cả Thầy Cô và các bạn.
 
Hoc-vien-VietnamMarcom-marketing
 
 
Huỳnh Kim Hiền – MM58
 
Chào VietnamMarcom, ngôi trường đã cho em rất nhiều kiến thức mới, những trải nghiệm thực tiễn trong từng bài giảng của trường. Biết đến trường qua lời giới thiệu của một người bạn, với mục đích bổ sung cho mình thêm kiến thức, rất vui vì qua khóa học em đã được trải nghiệm rất nhiều thông tin mới, gặp gỡ được nhiều Thầy Cô, bạn bè. Cảm ơn VietnamMarcom đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ học viên. Với hy vọng sẽ có thật nhiều kiến thức em sẽ trở lại ngôi trường này vào một ngày gần nhất. Cảm ơn các thành viên của lớp MM58, lúc nào cũng chia sẽ và giúp đỡ mình trong quá trình học tập và làm luận tốt nghiệp. Thời gian bên các bạn không nhiều nhưng đó là khoảng thời gian mình được học hỏi từ những Anh Chị lớn hơn và các em nhỏ hơn mình., kiến thức là vô tận. Hi vọng những khóa học tiếp chúng mình sẽ học cùng nhau nhé.
 

Học viên lớp Copywriter

Sau khóa học CopyWriter, tôi đã ứng dụng được những kiến thức đã học vào công việc của mình. Tôi thấy công việc bây giờ dễ dàng hơn. Là một thiết kế, tôi mong muốn thiết kế của mình thật đẹp và khóa CopyWriter lại cho tôi kiến thức để thả hồn vào tác phẩm của mình. Các Anh/Chị ở trường rất nhiệt tình và tận tâm. Tôi rất yêu thích và được thấy như mình là một phần ở đây. Các Thầy Cô với kiến thức và chuyên môn cao, giảng dạy tận tâm và vui vẻ. Cảm ơn trường Vietnammarcom, kết thúc khóa học tôi nhận được không chỉ là kiến thức chuyên sâu mà còn tình cảm của trung tâm và bạn bè.
 
 
Huỳnh Đức Trí – EM30
 
Sau 6 tháng, tôi cảm nhận chính tôi đã trở nên rất khác so lúc mới vào trường. Từng bài học đã thay đổi tôi về tư duy và thái độ làm việc vì những công tác của tôi được mọi người đánh giá cao. Sự thành công đến từ nỗ lực bản thân. Nếu bản thân không trang bị kiến thức thì cũng như máy tính mà không có hệ điều hành. Tôi chân thành cảm ơn Trường VietnamMarcom nói chung và cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh/ Chị nhân viên đã hết lòng giúp đỡ tôi hoàn thành tốt khóa học. Tôi nghĩ chặn đường sự nghiệp của mình có thể thành công mà không có khóa học Event Manager tại trường VietnamMarcom.
 
 
 
VietnamMarcom-Sales-Manager-2016
 
 
 
Học viên lớp Sales Manager
 
Thật là tuyệt vời khi đăng ký khóa học Sales tại đây. Qua các buổi học, em được gặp và được nghe chia sẻ từ những giảng viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, em còn được làm quen với các bạn, anh, chị đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Qua đó, em được biết thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh thú vị. Xin cám ơn Trường, các Thầy Cô đã tạo ra môi trường học tập thật bổ ích và không kém phần sôi động.
 
 
Lớp Event Mananger 29
 
Và lời nói đầu tiên, xin cho chúng em được phép thay mặt khóa 29, xin được phép gửi đến Nhà trường lời cám ơn chân thành nhất vì thõa mãn khát khao thầm kín của tụi em là được tốt nghiệp. Chúng em cảm ơn Thầy Hoàng, Thầy Khôn, Cô Trang và các Thầy Cô khác đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ. Tốt nghiệp thì chỉ có một ngày nhưng tụi em đã chuẩn bị hết chín tháng mười hôm cùng vượt qua bao thăng trầm. Nhưng chính nhờ điều đó mà chúng em mới hiểu được giá trị thật sự của lễ tốt nghiệp. Xin cảm ơn Thầy Cô rất nhiều.

Hoc-vien-vietnammarcom-digital-marketing

Lớp Copywriter 22

Là một thiết kế, tôi mong muốn thiết kế của mình thật đẹp và khóa Copywriter mang lại cho tôi kiến thức để thả hồn vào tác phẩm của mình.
Các Anh Chị ở trường VietnamMarcom rất nhiệt tình và tận tâm. Tôi rất yêu thích và được thấy mình như là một phần ở đây. Các Thầy Cô với kiến thức và chuyên môn cao, giảng dạy tận tâm và vui vẻ. Cảm ơn trường. Kết thúc khóa học tôi nhận được không chỉ là kiến thức chuyên sâu, mà còn tình cảm của trường và bạn bè.

Bạn Minh Nhật, học viên lớp MM60.

Em có lời cảm ơn chân thành đến sự tân tâm từ các giảng viên và nhà trường. Để xây dựng được 1 hệ thống chương trình chuyên nghiệp và bài bản như hiện nay là một sự nỗ lực to lớn.Đến với khóa học này, tôi học hỏi thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Marketing nói riêng, cũng như trong công việc hàng ngày.
Mong rằng những chuyên đề, giảng viên giảng tốt sẽ được tăng cường nhiều hơn tiết học.

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Lê Văn Út – MM53 – Giám đốc kinh doanh khu vực TPHCM Cty TNHH Nissin Food VN

Đối Với Nhà Trường: Nhiệt Tình – Thân Thiện & Tạo Mọi Điều Kiện Hỗ Trợ Học Viên

Đối Với Giáo Trình: Tổng Quát – Kiến Thức Thực Tiễn – Hỗ Trợ Tốt Cho Công Việc Hiện Tại

Đối Với Giảng Viên: Thầy Cô Đang Còn Đi Làm ( hầu hết nắm các vị trí lớn trong Doanh Nghiệp ) – Dạy kiến Thức Mới Nhất

Học viên Trương T Như – MM53 – Trưởng bộ phận Marketing vận hành của DongA Bank

Sau hơn 6 tháng theo học Marketing Manager tại VienamMarcom, bản thân thấy mình hệ thống hóa lại các kiến thức đã học, trang bị thêm nhiều kiến thức thực tiễn liên quan đến hoạt động marketing, đặc biệt trải qua quá trình thực hiện đề tài cho tôi kinh nghiệm quý báu. Cảm ơn trường VietnamMarcom, cảm ơn đội ngũ giao viên đã nhiệt tình chia sẻ và hỗ trợ cho tôi hoàn thành khóa học 1 cách xuất sắc.

Học viên Thái Thị Nhật Vi – BM37 – Quản lý thu mua ngành hàng quần áo Cty Metro Cask & Carry VN

Em là dân ngoại đạo đến với ngành marketing với nhiều bỡ ngỡ xen lẫn sự tò mò & háo hức muốn khám phá chuyên ngành mới. Với sự dìu dắt dạy bảo từ những thực tiễn của bản thân các thầy cô, kg khuôn mẫu sách vở đã giúp cho những bài học thấm vào em 1 cách tự nhiên & rất dễ tiếp thu. Mỗi ngày em càng yêu thích môn “Quản trị thương hiệu” này cũng như ứng dụng những gì đã học vào công việc hàng ngày cũng như giúp ích cho tương lai cho con đường chuyển sang 1 công việc mới trong ngôi nhà marketing rộng lớn. Bên cạnh đó, những bạn học vui nhộn, đáng yêu càng làm cho em dù luôn bận rộn với công việc hàng ngày của công ty phải dành chút thời gian để tranh thủ đến lớp, để được gặp gỡ các bạn học, để được lắng nghe những bài học hay của các thầy cô.

Đôi khi suy nghĩ lại em cảm thấy mình may mắn khi đã chọn được 1 ngôi trường tốt cho việc trao dồi thêm kiến thức của mình.

Ngoài ra, sự sắp xếp linh động của trường giúp em dù cho đôi lúc bất khả kháng phải nghỉ học vẫn luôn yên tâm rằng em có thể tham gia những lớp khác để bù đắp kiến thức của mình!!!

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Nghiêm Thanh Hoàng – SM31 – Tổng Giám Đốc Cty Nghiêm Gia Phạm

Quá trình tự thành lập Nghiem Gia Pharm (hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và vật tư tiêu hao), tôi đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn để tồn tại và phát triển. Chính những bài học bắt nguồn từ thực tế của trường Marcom giảng dạy đã mang lại cho tôi tầm nhìn của một người làm kinh doanh chuyên nghiệp và từng bước giúp tôi tự tin vượt qua những khó khăn mà doanh nghiệp chúng tôi phải đối mặt hàng ngày.
Xin cảm ơn trường Marcom và những thầy cô tận tụy đã giúp tôi có được tư duy đúng đắn trong quá trình phát triển.

Nguyễn Thị Vân Anh – MM52 – Trưởng phòng hoạt động kinh doanh và tiếp thị Nissin VN

Khóa học đã tham gia tại Việt Nam Marcom:

1. Marketing Manager (MM52)

2. Digital Marketing (DM28)

Cảm nghĩ về khóa học:

Những khóa học tại Vietnam Marcom thực sự đã đem lại cho mình những kiến thức rất bổ ích, giúp mình tự tin hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Đến với các khóa học, mình không chỉ nhận được sự giảng dậy, chia sẻ tận tình từ các thầy cô có nhiều kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực Marketing mà mình còn học hỏi được rất nhiều từ chính những bạn học – những người có cùng chí hướng. Đến với Vietnam Marcom mình nhận được không chỉ là kiến thức mà là cả những mối quan hệ với bạn bè thầy cô.

Học viên Trương Thành Nhân – BM37 – Former Assistant Brand Manager ( Trung Nguyên Group ) – Strategic Planning Director UNESCO-CEP

” Cám ơn BGH trường VietnamMarcom đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành khoá học này. Thông qua lượng kiến thức quý thầy cô truyền đạt trong 04 tháng vừa rồi đã giúp tôi tự tin hơn trong công việc. Đồng nghĩa với điều đó đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong chuỗi nghề nghiệp mà tôi chọn, nơi tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành Marketing Việt Nam ngành một lớn mạnh hơn và sánh vai cùng các quốc gia khác trong châu lục. ”

Nguyễn Dương Xuân Thi – Lớp SM37

Kính chào thầy cô Trường VietnamMarcom,

Tính từ ngày Thi đến với các khoá học của VietnamMarcom đến giờ đã trải qua 5 cái Tết và 4 khoá học.

Năm năm trôi qua, những bài học của trường VietnamMarcom luôn là kim chỉ nam cho Thi trong sự phấn đấu đi đến thành công trong công việc hiện tại và tương lai. Từng khoá, từng khoá học dù đã kết thúc nhưng Thi vẫn luôn luôn nhận được các Tips, bài chia sẻ và những thông tin – xu hướng mới nhất của ngành marketing hiện đại từ blog,facebook,…của các thầy cô từng dạy mình. Đây là lý do Thi luôn biết ơn Trường

VietnamMarcom nói chung và thầy cô giáo nói riêng đã cho Thi thêm tự tin, thêm sự dạn dĩ và quan trọng nhất là khi Thi có xảy ra thất bại thì cũng không bao giờ e ngại vì tin chắc sau lưng mình luôn có thầy cô VietnamMarcom sẽ tiếp sức cho mình.

 
Trong 5 năm qua, Thi đã ứng dụng kiến thức học và kết quả hiện tại có được là 1 website truyện tranh hàng đầu Việt Nam(www.manga24h.com) với doanh thu gần 100 triệu/tháng và có 1 cộng đồng user đông đảo lứa tuổi từ 11 – 35 và dựa vào nền tảng này Thi tìm kiếm những sản phẩm – dịch vụ phù hợp để kinh doanh trên đó,ít khó khăn và đỡ tốn kém chi phí hơn, cụ thể hiện tại Thi kinh doanh online các sản phẩm ghế ngồi bệt đa năng www.ghengoibet.com /https://www.facebook.com/GheNgoiBetTatami/ (từ nhập khẩu hàng về bán và giờ có thể tự mình sản xuất). Thành quả này tuy còn khiêm tốn nhưng đã tiến xa bất ngờ so với thời điểm 5 năm trước. Cảm ơn trường, cảm ơn thầy cô VietnamMarcom rất nhiều.
 
Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, em xin kính chúc quý Thầy cô, chị em giáo vụ trường VietnamMarcom một năm mới Gia đình an khang,Vạn sự như ý và Sức khoẻ dồi dào.
 
Cảm ơn Trường VietnamMarcom, Quý thầy cô và các chị em giáo vụ.
 
VietnamMarcom-Marketing-Manager-2016

Học viên Thái Hà Mỹ Ái – MM53 – Kiến trúc sư / P. Giám Đốc Công ty TNHH MAKI

Quá trình học tại Vietnammarcom tôi được cung cấp kiến thức mới và sát thực tiễn, giảng viên là những người có kinh nghiệm trong ngành Marketing, giúp học viên nắm bắt nhanh và ứng dụng hiệu quả vào công việc.

VietnamMarcom-hoc-vien-marketing-manager

Năm tháng vùn vụt đã trôi qua
Biết bao kỷ niệm giờ chia xa
Lời chúc an lành xin được gửi
Trong mỗi hành trang của chúng ta

” Nhớ làm sao…..

Những buổi chiều đến lớp trong dòng xe kẹt cứng,

Nhớ làm sao….

Những buổi học với cảm hứng dâng trào,

Nhớ làm sao….

Những lúc vui xì xào họp nhóm.

Nhớ làm sao…

Những lúc nhóm tranh luận căng,

Nhớ làm sao….

Có nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Nhớ làm sao…

Ngày nộp bài, cả nhóm cười rạng rỡ.

Và, nhớ làm sao….

Ngày bảo vệ, kết quả vượt mong chờ!

Thầy kính mến. “

Thế là khóa đào tạo Chuyên Viên Quảng Cáo cũng đã khép lại với buổi thuyết trình bảo vệ đề tài tốt nghiệp nhiều cảm xúc. Bốn tháng, một thời gian không dài, nhưng đối với chúng em , đây là một giai đoạn quan trọng đã tạo ra bước ngoặt mới trong đời với những kiến thức quý giá và những tình bạn thật đẹp!

Xin Thầy Cô nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành của nhóm chúng em đối với những nhận xét và góp ý cho đề tài tốt nghiệp của nhóm. Xin chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

Trân trọng.

Nhóm 1 IMC – Explosive

IMC-Chỉ một cái tên, bỗng trở thành một niềm nhớ, một niềm vui … Thank you for all

“Qua chương trình đào tạo Chuyên Viên Quảng Cáo, tôi học được rất nhiều nhưng quan trọng hơn tất cả là tôi đã hiểu được tầm quan trọng của teamwork. Cảm ơn chương trình đã có những giờ học, những chương trình học thật bổ ích. Cảm ơn thầy cô đã dành thời gian thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong lòng của tụi em…

…Và chắc chắn rằng tụi em sẽ duy trì ngọn lửa ấy mãi vì một thương hiệu Việt”

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Nhóm 4 – IMC

Nhóm 5 xin chân thành cảm ơn Khoá học đã mang lại cho chúng tôi những kiến thức quý báu và cơ hội để thực hiện một đề tài thực tế thật tuyệt vời.  Xin cảm ơn các Thầy, Cô đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn chúng tôi đạt được những kết quả xuất sắc hôm nay.

Ts.Phan Thị Minh Châu,

Nhóm Ba Rô xin chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo điều kiện để 10 thành viên của nhóm có thêm những hành trang quý giá trên con đường quảng cáo đầy cơ hội, tiềm năng và cả những thử thách.  Với khoá học này, nhóm BARÔ có thêm những kỷ niệm vô giá không thể nào quên.Chân thành cám ơn !
Đại diên nhóm BARÔ

Nguyễn Vũ Nhất Huy

“…Cứ tưởng rằng mình đã lớn khôn, tưởng rằng mình là đã hiểu biết, nhưng “KHÔNG” !!!
Sau khi tốt nghiệp Khoá IMC15, mình mới biết rằng mình đã được trau dồi quá nhiều điều chưa biết. Advertising thật thú vị. Điều rất quý mà mình đã cảm nhận được là VietnamMarcom đã khơi dậy trong mình niềm đam mê … Hy vọng vào ngày mai, mình cùng mọi người sẽ làm được một điều gì đó thật Ý NGHĨA với khái niệm IMC

Nguyễn Văn Lai
IMC15

Gởi đến tất cả các “môn đệ”
Để “được tốt nghiệp”, các bạn phải chuẩn bị như sau :
– Có đề tài tốt.
– Có teamwork spirit.
– Có đủ sức cải vã, thức đêm, …
– Có đủ thời gian để chuẩn bị
– Có khả năng nhận ra khả năng của từng thanh viên trong nhóm để phân công phù hợp …
– ….

Nhóm 3, Marketing Manager

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu E’Zup, Cà phê Trung Nguyên

Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi, Cửa hàng nước trái cây Mozen, 

Dầu nhớt Pvoil Lube,

Băng dán vết thương Duoderm

Túi da Ovi, xúc xích Tiệt trùng Visan,

Chuỗi cửa hàng New Chợ,

Thương hiệu xúc xích Soyum, Xá Xị Chương Dương

Ca Cao sữa lon – Vina Cacao,

Beer Budweiser Việt Nam

Cà Phê Fabulus, Hồng Sen Tửu, Vina Fruit, Mì Asia

Hạt Nêm Nấm DONA; XY Milk Brand

 Sữa Dành Cho Nam Giới;

Bệnh Viện Đại Học Y DượcThành Phố Hồ Chí Minh;

Hộp Thực Phẩm Công Nghệ Nano SILVERGIAL;

Trường Nghiệp Vụ Nhà Hàng Thành Phố SESAME;

Trà OoLong Đóng Chai;

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật LALLOMA;

Mầm Non Quốc Tế ILA;

Thức Ăn Nhanh Xiên Que;

ịch vụ spa dành cho nam MENLAND; Giày Vải WARU;
 

Golden Skill; Resort Green Eden;

Phần mềm OLA ME;

Dầu Ăn Đệ Nhất; Bánh ” Gu T”; Đam San Quán;

Cơm 7 Ngày;

Backpacker Hotel U.R.INinn;

.MAIDS; Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Việt;

Xịt Khử Mùi Diệt Khuẩn NOVUS;

Chuỗi Cửa Hàng Thức Uống ILUBEAN;

Cafe Hòa Tan CALADY;

Bút Cao Cấp PENVIE; CIC8;

Xe đạp MARTIN;

Phú Mỹ Hưng; ICHIBAN;

HAY; Khăn Giấy LORITE;

Mắt Kính RAYBAN;

Mì ALOFOOD; 

Trang Phục Lót Tạo Dáng ADORA;

Sữa Bột MILMAX; S.U.R.E REMOVAL;
Giấy Lụa Cao Cấp I’MODE;

Kem EROS KODO’s ;

Quần Áo Trẻ Em SODO KACHI;

Xúc Xích Tiệt Trùng VISSAN YA;

Máy Giặt SUPER WASH;

Nước Xúc Miện OFRESH; ISIS SPA;

Căn Hộ Cao Cấp SAIGON LUXURY;

Thời Trang JOCKEY;
 

Nước Uống Tinh Khiết DAPHA;

Trà Giảm Cân EVA SLIM;

Điểm Hẹn Doanh Nhân;

Bưởi Da Xanh; MP3-YUPPIE;

Nước Suối SPA COOL; Dao Muổng Nĩa – INJOY;

Nhà Xuất Bản TRẺ; Gạo Tây Đô; Tảo;

Bánh Bông Lan Amica;

Nhãn Xuồng Chin Long; Viết Penmas; Guốc Setano;

Sầu Riêng Cái Mơn – Chín Hóa;

Bánh Sauoury;

Trà Hòa Tan Nhân Sâm;
 

Thời Trang Thể Thao Adano; Thời Trang BIS;

Nước Khoáng Đảnh Thạnh Vikoda;

Thuốc bổ Vido – Ginseng; Vang LYON;

Bưởi 5 Roi Hoàng Gia;

Nữ Trang Cao Cấp Enita;

Nệm Cao Su Bello

Máy Tính Biostar;

Thuốc Chống Táo Bón Effelax;

Nữ Trang Ki Ta; Sữa Chua Uống Elovi;

Máy Tính ELEAD;

Thời Trang JOJO; Áo Mưa RANDO
 

+ TẤT CẢ

NỘI DUNG KHÓA HỌC BRAND MANAGER 2016

Khóa học Brand Manager

I. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ KỶ NGUYÊN SỐ
(BRAND BUILDING & BRAND VISION IN GLOBALIZATION AND DIGITAL ERA)

Khóa học Brand Manager

Tổng quan về xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hóa
Overview branding in the modern business

– Các khái niệm và định nghĩa.
– Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
– Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Khóa học Brand Manager

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu
Asean and Asia branding, case studies

– Những điển cứu hay và mô hình quản trị mới
– Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

Khóa học Brand Manager

Chân dung Brand Manager
Brand manager roles and portraits

– Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
– Những yếu tố giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU
(BRAND STRATEGY IN THE COMPETITIVE AGE)

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
Brand visons in the competitive age
– Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
– Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Tư duy chiến lược và tình huống nghiên cứu
Strategic thinking and case study

– Khái niệm về tư duy chiến lược.
– Mô hình chiến lược kinh doanh
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập cạnh tranh trong kinh doanh.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Brand visons in the competitive age

– Khái niệm về chiến lược thương hiệu.
– Quản trị chiến lược trong thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập chiến lược thương hiệu.

Khóa học Brand ManagerGlobal-brand-forum_VietnamMarcom

 

Khóa học Brand Manager

Kiến trúc thương hiệu
Brand architecture

– Khái niệm kiến trúc thương hiệu.
– Vai trò kiến trúc thương hiệu.
– Mô hình kiến trúc thương hiệu.
– Kiến trúc thương hiệu và quản trị hệ thống sản phẩm.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu
Multi-Brand strategy

– Khái niệm chiến lược đa thương hiệu.
– Vai trò và quản trị đa thương hiệu.
– Mô hình chiến lược đa thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Đặt tên thương hiệu
Brand maning strategy

– Tên thương hiệu và chiến lược.
– Phong cách đặt tên thương hiệu.
– Nguyên lý đặt tên và chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
Building brand leadership

– Xây dựng thương hiệu mạnh.
– Chiến lược dẫn đầu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa
Multicultural brand marketing

– Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
– Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
– Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.
– Mô hình thương hiệu trong môi trường đa văn hóa.

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

III. CHIẾN LƯỢC ĐINH VỊ THƯƠNG HIỆU
BRAND POSITIONING STRATEGY
Khóa học Brand Manager

Các thuyết về Định vị
Brand Positioning concepts

– Các khái niệm và tính chất.
– Vai trò của định vị thương hiệu trong chiến lược thương hiệu.
– Lợi ích và các yêu cầu trong định vị thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược định vị thương hiệu
Brand Positioning strategy and development

– Khái niêm.
– Chiến lược định vị cạnh tranh.
– Tình huống nghiên cứu.
– Quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Chiến lược tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Repositioning brand strategy

– Tại sao phải tái định vị thương hiệu.
– Chiến lược kinh doanh và tái định vị.
– Các yếu tố xem xét khi thực hiện.
– Chiến lược cho việc tái định vị thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BRAND IMAGE & IDENTITY DEVELOPMENT

Khóa học Brand Manager

Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
Brand concept and product concept

– Khái niệm.
– Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
– Xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Brand identtity and associate

– Khái niệm.
– Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand ManagerVietnamMarcom_TTKC-THUONG-HIEU

Khóa học Brand Manager

Quản trị tài sản thương hiệu.
Brand equity management

– Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
– Đánh giá tài sản thương hiệu.
– Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
– Chiến lược và tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng tích cách thương hiệu.
Brand personality

– Các giá trị của tính cách thương hiệu.
– Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
– Tháp liên tưởng người tiêu dùng.
– Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
Brand loyalty strategy

– Lịch ích của khách hàng trung thành.
– Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng.(seven-s)
– Những xu hướng mới tác động đến sự trung thành khách hàng.
– Các công cụ để giữ khách hàng trung thành với thương hiệu.

Khóa học Brand Manager

sach-marketing_VietnamMarcom

Khóa học Brand Manager

Thiết kế sáng tạo trong xây dựng thương hiệu
Brand design strategy

– Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
– Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
– Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
– Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.

V. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
BRAND COMMUNICATI-ON STRATEGY

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp
Integrated marketing communication

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
– Các công cụ truyền thông tích hợp.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định truyền thông thương hiệu (ATL)
Above the line planing

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ truyền thông ATL
– Hoạch định ATL.
– Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL)
BTL and brand activation

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ chiến lược BTL
– Hoạch định BTL.
– Đánh giá hiệu quả BTL và Tình huống nghiên cứu

Truyền thông thương hiệu qua hoạt động PR.
PR in branding

– Đối thoại qua hoạt động PR.
– Các công cụ đối thoại qua hoạt động PR.
– Những rủi ro gặp phải.
– Những kinh nghiệm sử lý các khủng hoảng.

Chiến lược truyền thông sáng tạo
Media innovation and strategy

– Khái niệm và vai trò.
– Phân tích các yếu tố của chiến lược truyền thông.
– Sáng tạo trên truyền thông.
– Khai thác các yêu tố sáng tạo truyền thông cho quảng cáo tổng lực.

Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
Developing a new brand

– Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
– Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
– Chiến lược tiếp thị và phân phối.
– Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

Khóa học Brand Manager

VI. QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN và LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU
BRAND REFESHMENT & DEVELOPMENT MANGEMENT

Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Brand health and management

– Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
– 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
– Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
Brand plan

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
– Đánh giá và đo lường kế hoạch.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
Brand budgeting

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
– Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ
Internal brand communication

– Xây dựng nhóm quản trị thương hiệu.
– Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
– Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
– Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
– Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A
Franchising and Brand Management

– Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chú ý khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chiến lược đầu tư và phát triển nhượng quyền thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.
Branding in the digital age

– Digital và vai trò của thương hiệu.
– Truyền thông thương hiệu trên internet.
– 11 nguyên lý bất dịch trong xây dựng thương hiệu internet.
– Tình huống nghiên cứu.

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu.
Trade mark and legal in Branding

– Những vấn đề pháp lý.
– Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
– Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
– Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 laws of Branding

– Nguyên lý chiến lược.
– 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

VietnamMarcom_Xay dung Thuong Hieu Manh

Khóa học Brand Manager

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

GS.TS Nguyễn Đông Phong: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom

PGS.Tiến Sĩ Lê Tấn Bửu: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCMThầy

Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Chuyên gia Richard Moore: Giám đốc sáng tạo & CEO, Richard Moore Associates

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải: Head of Marketing AKZO NOBEL VN (Diageo, ICP, Nutifood, Dumex, Unilever VN)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Academic Program Director, VietnamMarcom, Ncs Ts. ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano Vietnam)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: CEO, Hit Advertising (Kodak VN, Saachi, Procter & Gamble VN)

Cô Trương Thị Kim Phượng: Chuyên gia tiếp thị, bán hàng (Nestle, Lafarge Boral – Gypsum VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT Việt Nam)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

Thầy Bùi Hữu Đại Nhã: Chuyên gia Nghiên cứu Thị Trường, FTA, Intage Japan

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

Icon-DANG-KY-HOC-BM

+ LỢI ÍCH KHÓA HỌC


NHỮNG LỢI ÍCH HỌC TẬP Ở VIETNAMMARCOM

Nâng tầm tư duy chiến lược và trang bị hệ thống kiến thức mới, thực tiễn về nghề truyền thông tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp

 • Khả năng xây dựng, hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, bán hàng hiệu quả
 • Khả năng quản trị, hiểu biết, hành động trong tiến trình xây dựng thương hiệu mạnh
 • Khả năng đánh giá, dự báo, và đề xuất giải pháp cho những thách thức và rủi ro gặp phải
 • Khả năng nghiên cứu, phân tích, đọc hiểu tâm lý và thấu hiểu người tiêu dùng
 • Nắm bắt những xu hướng mới về truyền thông tiếp thị trong kỷ nguyên số
 • Khả năng định rõ vấn đề của truyền thông, quảng cáo và tiếp thị hiệu quả
 • Khả năng làm việc nhóm và tự tin hội nhập
 • Tiếp tục sự học qua các thư viện, dự án tri thức Marcom trực tuyến
 • Cơ hội học tập nâng cao và kết nối các chương trình đào tạo, sự kiện quốc tế chuyên ngành Marcom 
 • Có chính sách ưu đãi khi tham gia các hoạt động hội nghị, hội thảo và gia nhập cộng đồng Alumni Marcom hơn 10,000 thành viên
+ NỘI DUNG KHÓA HỌC
Khóa học Brand Manager

NỘI DUNG KHÓA HỌC BRAND MANAGER 2016

Khóa học Brand Manager

I. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH TRONG TOÀN CẦU HÓA VÀ KỶ NGUYÊN SỐ
(BRAND BUILDING & BRAND VISION IN GLOBALIZATION AND DIGITAL ERA)

Tổng quan về xây dựng thương hiệu trong toàn cầu hóa
Overview branding in the modern business

– Các khái niệm và định nghĩa.
– Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
– Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu
Asean and Asia branding, case studies

– Những điển cứu hay và mô hình quản trị mới
– Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

Chân dung Brand Manager
Brand manager roles and portraits

– Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
– Những yếu tố giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
– Tình huống nghiên cứu.

Khóa học Brand Manager

II. CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU
(BRAND STRATEGY IN THE COMPETITIVE AGE)

– Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
Brand visons in the competitive age
– Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
– Mô hình Balance scorecard trong chiến lược tầm nhìn.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.

Tư duy chiến lược và tình huống nghiên cứu
Strategic thinking and case study

– Khái niệm về tư duy chiến lược.
– Mô hình chiến lược kinh doanh
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập cạnh tranh trong kinh doanh.

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Brand visons in the competitive age

– Khái niệm về chiến lược thương hiệu.
– Quản trị chiến lược trong thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Thiết lập chiến lược thương hiệu.

 

Khóa học Brand Manager

 

Kiến trúc thương hiệu
Brand architecture

– Khái niệm kiến trúc thương hiệu.
– Vai trò kiến trúc thương hiệu.
– Mô hình kiến trúc thương hiệu.
– Kiến trúc thương hiệu và quản trị hệ thống sản phẩm.

Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu
Multi-Brand strategy

– Khái niệm chiến lược đa thương hiệu.
– Vai trò và quản trị đa thương hiệu.
– Mô hình chiến lược đa thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Đặt tên thương hiệu
Brand maning strategy

– Tên thương hiệu và chiến lược.
– Phong cách đặt tên thương hiệu.
– Nguyên lý đặt tên và chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
Building brand leadership

– Xây dựng thương hiệu mạnh.
– Chiến lược dẫn đầu.
– Tình huống nghiên cứu.
– Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu.

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa
Multicultural brand marketing

– Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
– Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
– Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.
– Mô hình thương hiệu trong môi trường đa văn hóa.

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

Khóa học Brand Manager

III. CHIẾN LƯỢC ĐINH VỊ THƯƠNG HIỆU
BRAND POSITIONING STRATEGY
Học viên vietnammarcom

Các thuyết về Định vị
Brand Positioning concepts

– Các khái niệm và tính chất.
– Vai trò của định vị thương hiệu trong chiến lược thương hiệu.
– Lợi ích và các yêu cầu trong định vị thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Chiến lược định vị thương hiệu
Brand Positioning strategy and development

– Khái niêm.
– Chiến lược định vị cạnh tranh.
– Tình huống nghiên cứu.
– Quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.

Chiến lược tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Repositioning brand strategy

– Tại sao phải tái định vị thương hiệu.
– Chiến lược kinh doanh và tái định vị.
– Các yếu tố xem xét khi thực hiện.
– Chiến lược cho việc tái định vị thương hiệu.

 

IV. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
BRAND IMAGE & IDENTITY DEVELOPMENT

Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
Brand concept and product concept

– Khái niệm.
– Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
– Xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Brand identtity and associate

– Khái niệm.
– Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
– Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
– Tình huống nghiên cứu.

 

 

Quản trị tài sản thương hiệu.
Brand equity management

– Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
– Đánh giá tài sản thương hiệu.
– Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
– Chiến lược và tình huống nghiên cứu.

Xây dựng tích cách thương hiệu.
Brand personality

– Các giá trị của tính cách thương hiệu.
– Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
– Tháp liên tưởng người tiêu dùng.
– Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
Brand loyalty strategy

– Lịch ích của khách hàng trung thành.
– Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng.(seven-s)
– Những xu hướng mới tác động đến sự trung thành khách hàng.
– Các công cụ để giữ khách hàng trung thành với thương hiệu.

Thiết kế sáng tạo trong xây dựng thương hiệu
Brand design strategy

– Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
– Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
– Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
– Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.

V. TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
BRAND COMMUNICATI-ON STRATEGY

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp
Integrated marketing communication

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
– Các công cụ truyền thông tích hợp.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định truyền thông thương hiệu (ATL)
Above the line planing

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ truyền thông ATL
– Hoạch định ATL.
– Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL)
BTL and brand activation

– Cơ sở lý luận và các khái niệm.
– Các công cụ chiến lược BTL
– Hoạch định BTL.
– Đánh giá hiệu quả BTL và Tình huống nghiên cứu

Truyền thông thương hiệu qua hoạt động PR.
PR in branding

– Đối thoại qua hoạt động PR.
– Các công cụ đối thoại qua hoạt động PR.
– Những rủi ro gặp phải.
– Những kinh nghiệm sử lý các khủng hoảng.

Chiến lược truyền thông sáng tạo
Media innovation and strategy

– Khái niệm và vai trò.
– Phân tích các yếu tố của chiến lược truyền thông.
– Sáng tạo trên truyền thông.
– Khai thác các yêu tố sáng tạo truyền thông cho quảng cáo tổng lực.

Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
Developing a new brand

– Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
– Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
– Chiến lược tiếp thị và phân phối.
– Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

 

VI. QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN và LÀM MỚI THƯƠNG HIỆU
BRAND REFESHMENT & DEVELOPMENT MANGEMENT

Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Brand health and management

– Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
– 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
– Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
Brand plan

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
– Đánh giá và đo lường kế hoạch.
– Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
Brand budgeting

– Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
– Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
– Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ
Internal brand communication

– Xây dựng nhóm quản trị thương hiệu.
– Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
– Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
– Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.
– Các yếu tố của một văn hoá thương hiệu.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A
Franchising and Brand Management

– Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chú ý khi nhượng quyền thương hiệu.
– Chiến lược đầu tư và phát triển nhượng quyền thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.
Branding in the digital age

– Digital và vai trò của thương hiệu.
– Truyền thông thương hiệu trên internet.
– 11 nguyên lý bất dịch trong xây dựng thương hiệu internet.
– Tình huống nghiên cứu.

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu.
Trade mark and legal in Branding

– Những vấn đề pháp lý.
– Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
– Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
– Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 laws of Branding

– Nguyên lý chiến lược.
– 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu.
– Tình huống nghiên cứu.

+ GIẢNG VIÊN

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

 

GS.TS Nguyễn Đông Phong: Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Trần Hoàng: Chủ tịch VietnamMarcom

PGS.Tiến Sĩ Lê Tấn Bửu: Trưởng Khoa KD Quốc Tế – Marketing, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Nguyễn Trần Quang: Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu, Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Trần Ngọc Dũng: Tiến sỹ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)

Chuyên gia Richard Moore: Giám đốc Sáng tạo & CEO, Richard Moore Associates

Thầy Phùng Văn Chí Hùng: CEO A.I.D.A, Dươc sỹ (Boeringer, Kiddy Pharmaton)

Thầy Vương Thanh Long: MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược (Asia Strategy, Biti’s, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Công Hải: Head of Marketing AKZO NOBEL VN (Diageo, ICP, Nutifood, Dumex, Unilever VN)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Thạc sỹ, Chủ nhiệm bộ môn Marketing, Trường ĐHKT TP.HCM

Thầy Phạm Việt Anh: MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors (Dentsu, Cowan, Bates 141 VN)

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa: Academic Program Director, VietnamMarcom, Ncs Ts. ĐH Kinh Tế TP.HCM

Thầy Vũ Quốc Chinh: Thạc sỹ Marketing Sales, Paris, Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ: MBA, Strategic Planing Director (Nestle, Edge Marketing BBDO, Golden Adv, Saatchi VN)

Thầy Nguyễn Thành: Chuyên gia tư vấn thương hiệu (Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt: CEO – Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn Thương hiệu

Cô Tú Anh – Kelly Dang: CEO, Saigon Life Style (Sheraton – Startwood, Gucci, Milano VN)

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng: Chuyên gia Marketing – Dịch vụ (Business Edge, Vietnam Airlines)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy: MBA, CEO, HIT Advertising (Kodak, Saatchi, Procter & Gamble VN)

Cô Trương Thị Kim Phượng: Chuyên gia tiếp thị, bán hàng (Nestle, Lafarge Boral – Gypsum VN)

Thầy Phạm Ngọc Khôn: Chuyên gia Tư vấn cao cấp MIR Activation

Thầy Nguyễn Ngọc Thụy: Diageo, Brand Communication Director (JWT VN)

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh: Chuyên Gia Truyền Thông Tiếp Thị, MBA, Boston University – ( TA Communication, Abbott)

Thầy Bùi Hữu Đại Nhã: Chuyên gia Nghiên cứu Thị Trường, FTA, Intage Japan

 

Mời Anh/Chị Click xem thêm danh sách hơn 50 giảng Viên Chuyên Gia được hiển thị theo chế độ ngẫu nhiên

 

+ ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Đối tượng học viên khóa Brand Manager:

 • Là Giám đốc thương hiệu, các Nhà quản trị thương hiệu, Giám đốc kinh doanh, Tiếp thị, Bán hàng, Phát triển Sản phẩm, R&D
 • Ban Giám đốc, CEO, các Nhà quản trị điều hành cao cấp của doanh nghiệp, hỗ trợ, ra các quyết định về hoạt động kinh doanh, tiếp thị.
 • Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo, Digital Marketing, Phụ trách Quản trị các kênh truyền thông xã hội
 • Các anh chị phụ trách công việc trong chuỗi liên quan như trợ lý Nhãn hàng, quản trị chất lượng… và sinh viên định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng, quản trị thương hiệu
 • Product/Brand Managers, Brands Team Leaders, Brand Marketing Decision Makers, Brand builders, Brand Strategists and Planners
 • CEO, CMO, Business Development Managers, Sales Managers
 • Category Managers, Market segment managers, Distribution channel managers, Pricing managers, Database managers, Officers
 • Customer Experience Manager, Key Account Manager, Account Managers
 • Brand Marketers, Communicator, Digital Marketing Manager, Marketing communication managers, Advertising Manager
 • Brand Executive, Brand Campaign Coordinator, Assistant Brand Manager, Junior Assistant Brand Manager

 

THÀNH PHẦN HỌC VIÊN ĐẾN TỪ CÁC CÔNG TY
+ CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Chị Huỳnh Thị Phương Nam – BM37 – Phó Giám Đốc phòng tiếp thị và Công nghệ thông tin Dịch vụ du lịch Bến Thành

Sau đợt tái cấu trúc nhân sự của BenThanh Tourist, tôi nhận công tác mới vào tháng 4/2014, được phân công mảng Thương hiệu và chăm sóc khách hàng, thoạt đầu tôi cũng thấy lúng túng và vẫn chưa hình dung hết những công việc mình phải làm. Công ty hỗ trợ để tôi theo học khóa Quản trị thương hiệu. Tìm kiếm trên mạng, tôi chọn ngay VietNam Marcom chỉ đơn giản vì địa chỉ nằm ngay trung tâm quận 1, rất gần nơi mình làm việc, sẽ dễ dàng tới lớp đúng giờ dù trời mưa trời gió.

Lớp học với số học viên vừa phải phù hợp với môi trường học tập. Sau 5 tháng được các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình và thông qua bài tập thực hành đề tài của nhóm, tôi đã hệ thống được từng bước những việc mình cần làm trong quản trị thương hiệu. Tôi nghĩ mình đã chọn đúng trường học và không tiếc về thời gian 5 tháng mình đã bỏ ra. Lớp đặc biệt ấn tượng với cô TiNa Đỗ, thầy Trần Hoàng và một số thầy cô khác… Hy vọng với những kiến thức mình đã học từ Vietnam Marcom, tôi sẽ làm tốt công việc hiện tại ở công ty và đưa thương hiệu BenThanh Tourist là 1 trong những thương hiệu mạnh của ngành du lịch.

Cảm ơn trường VietnamMarcom.

Học viên Phạm Trung Kiên – BM31 – Trưởng phòng Sales và Marketing Wonderland Nha Trang Hotel
” Cảm nhận rất tự hào khi là học viên của VietnamMarcom. Đặc biệt sau khi tốt nghiệp khóa học mình cảm thấy tự tin hơn, các kiến thức khóa học khi áp dụng vào công việc đều mang lại cho mình những thành công nhất định. Vị trí công việc mình cũng phát triển nhanh hơn và hiện mình đang giữ vị trị Trưởng phòng Sales & Marketing của một Khách sạn 3 sao tại Nha Trang – Wonderland hotel. Trước đó sau khóa học mình cũng đảm nhiệm thành công vị trí TP Marketing tại Tập đoàn Bệnh Viện Tâm Trí của Malaysia đầu tư – Tamtrihospital. Đó là những gì mình gặt hái được sau khóa học. Ngoài ra, qua khóa học mình cũng có được thêm những người bạn rất tốt trong nhóm BM31 của mình, sau khóa học mọi người thỉnh thoảng vẫn trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức áp dụng trong công việc và chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn thầy cô khóa BM31, chị Ngọc người hỗ trợ và chăm sóc, hỗ trợ học viên rất ân cần và cảm ơn VietnamMarcom rất nhiều!

Hồ Minh Nhật, Kiến Trúc Sư – Cty Royal HaskoningDHV – Lớp MM60
 
Kính gửi trường VietnamMarcom;
 
Đầu Xuân Bính Thân, kính chúc nhà trường một năm mới an khang thịnh vượng.
Công việc của 1 Kiến trúc sư ngoài những yêu cầu về chuyên môn, còn đòi hỏi những kỹ năng phát triển kinh doanh và xây dựng mạng lưới quan hệ. Để hệ thống hóa kiến thức về Truyền thông tiếp thị và quản lý, tôi cần sự hỗ trợ từ một Tổ chức chuyên môn và uy tín cao. Đó là lý do tôi tham gia khóa Marketing Manager 60.
Tôi và cộng sự đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp hạng Ưu, đạt giải Bạc “Silver project” và “Team work award”, dù số lượng thành viên chưa đến 20% so với tiêu chuẩn của nhà trường. Đó là minh chứng khẳng định “Với thái độ tích cực và phối hợp đồng đội, bạn sẽ thành công”.
Gần nửa năm học tập chính là thời gian trải nghiệm và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm giữa tôi, các bạn học viên và giáo viên, chuyên gia của nhà trường. Từ đó giúp tôi định hình rõ nét bước đi trong tương lai.

Một lần nữa, chúc toàn thể giáo viên và học viên VietnamMarcom một năm mới hạnh phúc và thành công.

Phạm Hữu Nghị, Strategic Planning Manager – Lotte – lớp MM59

Em xin cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến thầy Trần Hoàng và VietnamMarcom đã hỗ trợ em rất nhiều trong thời gian qua.

Với tư cách là một học viên đã trải nghiệm khóa học Marketing Manager khóa 59 vừa qua, em xin phép có đôi dòng chia sẻ:
 
Với hơn 5 tháng đồng hành cùng khóa học điều em tâm đắc nhất chính là giá trị mà các thầy cô dành cho học viên trong những bài giảng. Giá trị đó, đối với em không những nằm ờ phần nội dung bài học, mà còn nằm ở động lực và cảm hứng mà thầy cô truyền lại cho học viên. Động lực cho một tinh thần tự chủ cả về kiến thức chuyên môn và định hướng về sự nghiệp của bản thân, cảm hứng về những câu chuyện, những chia sẻ có thật và hết sức chân tình xuất phát từ cái Tâm của người thầy.
 
Em đã hiểu được thế nào là tự chủ, tự mình làm chủ cuộc đời và sự nghiệp của mình, em đã được truyền cảm hứng về tạo ra giá trị, đóng góp cho cộng đồng xã hội bằng một tư duy mới, bằng nỗ lực của bản thân mình để thực hiện được những mục tiêu trong sự nghiệp và cuộc sống.
 
Sau những lời chia sẻ của thầy cô, tất cả chỉ là định hướng và gợi mở, phần còn lại của người học chính là tinh thần tự học, tự tìm hiểu, khám phá và phát triển bằng chính nỗ lực của mình, đó là sự học thật sự mà em cảm nhận được sau khi tham gia chương trình.
 
Cuối cùng, nhân dịp năm mới, em kính chúc các thầy cô, anh chị trường Marcom thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc để đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục. Em hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại trường với một quy mô to hơn, lớn hơn, để góp một phần nhỏ bé của mình chia sẻ cho các bạn học viên sau này.

Cảm ơn thầy cô và các anh chị.

VietnamMarcom-2016.
.
Nhóm Organica – Lớp DM36

Không thành công nào mà không có sự hỗ trợ. Trước hết, nhóm Organica xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô và Đội ngũ cán bộ Trường VietnamMarcom cùng những đồng nghiệp, bạn bè đã luôn sát cánh giúp đỡ nhóm trong quá trình học tập.

Để có được kết quả học tập của ngày hôm nay, nhóm Organica xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Trần Hoàng – Chủ tịch Nhà sáng lập VietnamMarcom, Thầy Vũ Văn Hiển, Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh, Cô Phan Bích Tâm, Thầy Đoàn Hồng Đức, Thầy Phạm Ngọc Khôn, Cô Phạm Thị Hoa Lài, Thầy Nguyễn Hòa Thuận, Thầy Dương Thành Truyền (Lớp Copywriter) và những Thầy Cô khác đã trực tiếp giảng dạy, chia sẻ và truyền đạt những kiến thức về Digital Marketing được cập nhật mới nhất, góp phần nung nấu và định hướng những ý tưởng, khơi màu những sáng tạo và kích thích tâm lý học hỏi của mỗi thành viên trong nhóm cũng như những cá nhân khác đã tham dự khóa học tại Vietnammarcom.

Bên cạnh đó, nhóm Organica cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Chị Bích Ngọc – Cán bộ nhân viên Trường VietnamMarcom, người đã thấu hiểu, hướng dẫn và trực tiếp đôn đốc nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành Báo cáo tốt nghiệp.

 
VietnamMarcom-2016
 

Chị Lê Thị Thắm, Giám đốc kinh doanh và Marketing Lotte Cinema VN học viên lớp Marketing Manager.

Cuộc sống thật khẩn trương như cuốn trôi mọi người vào cơn lôc kiếm tìm “một cần câu” và “mồi câu” để “câu” . Đâu đó trên đường đi vô định không tìm thấy được lối về, đâu đó bên dòng người xuôi ngược không buồn nghĩ suy về mình”. Cho đến một ngày ..những câu chuyện gần gũi đậm tính triết lý, những bài học sâu sắc được lồng ghép đầy tinh tế và khéo léo trong mỗi giờ đến lớp, nơi đây tôi có thể sẽ chia, tìm kiếm “động lực câu” mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ cần đến. Nơi đây tôi đã được gặp gỡ giao lưu cùng những học viên khác, những người vui tính, nhiều vốn sống và kinh nghiệm để tôi được khám phá nhiều hơn những câu chuyện kinh doanh, những bài học thú vị của cuộc sống .Tôi thích thú với những câu hỏi của đồng nghiệp làm như thế nào và tại sao ? Tôi say mê với những lời nói của Người Thầy đã làm tôi thay đổi. Những trăn trở trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, những nỗi niềm xây dựng Đất Nước bền vững…tất cả như chắp cánh cho tôi ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết …

Sự sáng tạo khám phá trong thế giới Marketing đầy ma lực, cái ngành mà tôi thực sự đam mê. Mỗi một “thông điệp” được trao đi ”và một sự khác biệt” cần được tôn trọng. Tôi khát khao tìm kiếm”giá trị vĩnh cữu” lưu mãi ngàn năm, dù thời gian có đi qua hàng nghìn năm, dù vạn vật có đổi dời nhưng “ý tưởng lớn-Big Idea” vẫn mãi trường tồn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi không kịp “ thấy “ rõ mọi thứ, nhưng tôi luôn nhớ và mãi nhớ người đã giúp tôi hoàn thành “sứ mệnh” của mình. Tôi hạnh phúc vô cùng vì mình đã may mắn tìm thấy mình và hãy luôn là chính mình. Tôi biết mình phải làm gì ? làm như thế nào ? sẽ đi đâu và về đâu ? Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình quản trị cuộc đời mình hay đến thế .Tôi cám ơn vì mình đã trở thành một phần của VietnamMarcom – ngôi trường tuyệt vời này.

 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc – DM34

Thời gian học tại Trường là khoảng thời gian “không thể nào quên” với tất cả chúng tôi. Được có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và sự chia sẻ quý báu của Thầy Cô và bạn bè. Chúng tôi chân thành cảm ơn Trường VietnamMarcom nói riêng và Thầy Cô nói chung đã dành tất cả tâm huyết truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Kính chúc trường và Quý Thầy Cô sức khỏe, thành công và luôn tiếp bước cho cả thế hệ sau.

Đặng Xuân Hải – DM31

Rất vui vì sau khóa học mình có thêm nhiều bạn bè, nhưng điều quan trọng nhất là mình được các Thầy Cô giúp hệ thống hóa lại các kiến thức Digital mình đã biết, đã làm.

Sau khóa học Digital Marketing mình cảm thấy tự tin hơn trong công việc Digital của mình. Rất cảm ơn các Thầy Cô đã nổ lực và nhiệt tình truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm. Rất cảm ơn các anh chị tổ chức lớp đã cho mình môi trường học tập tốt để mỗi ngày đến lớp với mình là một niềm vui.
 
 
Thu Hương – MM60
 
Cuối cùng, chúng tôi đã được đến với ngày tốt nghiệp sau 6 tháng học tập và làm đề tài.
Cảm ơn nhà trường VietnamMarcom, cảm ơn sự tận tình dạy dỗ, chỉ bảo những kinh nghiệm thực tế để chúng tôi có được những kiến thức thực tế, làm hành trang cho chúng tôi vững bước trên con đường, sự nghiệp ước mơ.
 
Em cảm ơn các Thầy, Cô đã cho em nền tảng học thức về Marketing. Hi vọng trên con đường sự nghiệp của mình em sẽ có thật nhiều cơ hội để biến “nền tảng ấy” thành những “thành quả” thật sự hữu ích.
 
 
hoc-vien-VietnamMarcom
 
 
 
Thành Nhân – MM60
 
Bốn tháng thật nhanh cho một khóa học nhưng lại thật dài cho sự bắt đầu của chuỗi nghề nghiệp chuyên môn cao… Ngày hôm nay, ngồi lại trong buổi nhận bằng tốt nghiệp, cảm giác hồi hộp pha lẫn cảm giác tự hào cho tất cả những gì mà nhóm tôi đã đóng góp để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp.
 
 
Hoàng Kim – MM60
 
Em cám ơn Trường VietnamMarcom đã có những lớp học rất hữu ích ứng dụng được nhiều kiến thức đã học vào công việc. Đối với những người học ngành về kỹ thuật như em muốn trau dồi thêm kiến thức về Marketing rất khó nếu đăng ký học tại chức ở các trường đại học vì thời gian học rất dài. Chỉ hơn 5 tháng học ở VietnamMarcom em đã học được rất nhiều kiến thức về Marketing
 
 
Học viên lớp MM59
 
Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng khóa Marketing đã mở ra 1 con đường mới cho bản thân tôi. Bất cứ công việc gì cũng đều phải “Marketing”. Cảm ơn quý Thầy Cô, các bạn trong lớp, trong nhóm đã chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm, thời gian vui vẻ trong suốt thời gian đồng hành cùng K59. Yêu tất cả Thầy Cô và các bạn.
 
Hoc-vien-VietnamMarcom-marketing
 
 
Huỳnh Kim Hiền – MM58
 
Chào VietnamMarcom, ngôi trường đã cho em rất nhiều kiến thức mới, những trải nghiệm thực tiễn trong từng bài giảng của trường. Biết đến trường qua lời giới thiệu của một người bạn, với mục đích bổ sung cho mình thêm kiến thức, rất vui vì qua khóa học em đã được trải nghiệm rất nhiều thông tin mới, gặp gỡ được nhiều Thầy Cô, bạn bè. Cảm ơn VietnamMarcom đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ học viên. Với hy vọng sẽ có thật nhiều kiến thức em sẽ trở lại ngôi trường này vào một ngày gần nhất. Cảm ơn các thành viên của lớp MM58, lúc nào cũng chia sẽ và giúp đỡ mình trong quá trình học tập và làm luận tốt nghiệp. Thời gian bên các bạn không nhiều nhưng đó là khoảng thời gian mình được học hỏi từ những Anh Chị lớn hơn và các em nhỏ hơn mình., kiến thức là vô tận. Hi vọng những khóa học tiếp chúng mình sẽ học cùng nhau nhé.
 

Học viên lớp Copywriter

Sau khóa học CopyWriter, tôi đã ứng dụng được những kiến thức đã học vào công việc của mình. Tôi thấy công việc bây giờ dễ dàng hơn. Là một thiết kế, tôi mong muốn thiết kế của mình thật đẹp và khóa CopyWriter lại cho tôi kiến thức để thả hồn vào tác phẩm của mình. Các Anh/Chị ở trường rất nhiệt tình và tận tâm. Tôi rất yêu thích và được thấy như mình là một phần ở đây. Các Thầy Cô với kiến thức và chuyên môn cao, giảng dạy tận tâm và vui vẻ. Cảm ơn trường Vietnammarcom, kết thúc khóa học tôi nhận được không chỉ là kiến thức chuyên sâu mà còn tình cảm của trung tâm và bạn bè.
 
 
Huỳnh Đức Trí – EM30
 
Sau 6 tháng, tôi cảm nhận chính tôi đã trở nên rất khác so lúc mới vào trường. Từng bài học đã thay đổi tôi về tư duy và thái độ làm việc vì những công tác của tôi được mọi người đánh giá cao. Sự thành công đến từ nỗ lực bản thân. Nếu bản thân không trang bị kiến thức thì cũng như máy tính mà không có hệ điều hành. Tôi chân thành cảm ơn Trường VietnamMarcom nói chung và cảm ơn quý Thầy Cô và các Anh/ Chị nhân viên đã hết lòng giúp đỡ tôi hoàn thành tốt khóa học. Tôi nghĩ chặn đường sự nghiệp của mình có thể thành công mà không có khóa học Event Manager tại trường VietnamMarcom.
 
 
 
VietnamMarcom-Sales-Manager-2016
 
 
 
Học viên lớp Sales Manager
 
Thật là tuyệt vời khi đăng ký khóa học Sales tại đây. Qua các buổi học, em được gặp và được nghe chia sẻ từ những giảng viên giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, em còn được làm quen với các bạn, anh, chị đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Qua đó, em được biết thêm nhiều lĩnh vực kinh doanh thú vị. Xin cám ơn Trường, các Thầy Cô đã tạo ra môi trường học tập thật bổ ích và không kém phần sôi động.
 
 
Lớp Event Mananger 29
 
Và lời nói đầu tiên, xin cho chúng em được phép thay mặt khóa 29, xin được phép gửi đến Nhà trường lời cám ơn chân thành nhất vì thõa mãn khát khao thầm kín của tụi em là được tốt nghiệp. Chúng em cảm ơn Thầy Hoàng, Thầy Khôn, Cô Trang và các Thầy Cô khác đã hướng dẫn tận tình và giúp đỡ. Tốt nghiệp thì chỉ có một ngày nhưng tụi em đã chuẩn bị hết chín tháng mười hôm cùng vượt qua bao thăng trầm. Nhưng chính nhờ điều đó mà chúng em mới hiểu được giá trị thật sự của lễ tốt nghiệp. Xin cảm ơn Thầy Cô rất nhiều.

Hoc-vien-vietnammarcom-digital-marketing

Lớp Copywriter 22

Là một thiết kế, tôi mong muốn thiết kế của mình thật đẹp và khóa Copywriter mang lại cho tôi kiến thức để thả hồn vào tác phẩm của mình.
Các Anh Chị ở trường VietnamMarcom rất nhiệt tình và tận tâm. Tôi rất yêu thích và được thấy mình như là một phần ở đây. Các Thầy Cô với kiến thức và chuyên môn cao, giảng dạy tận tâm và vui vẻ. Cảm ơn trường. Kết thúc khóa học tôi nhận được không chỉ là kiến thức chuyên sâu, mà còn tình cảm của trường và bạn bè.

Bạn Minh Nhật, học viên lớp MM60.

Em có lời cảm ơn chân thành đến sự tân tâm từ các giảng viên và nhà trường. Để xây dựng được 1 hệ thống chương trình chuyên nghiệp và bài bản như hiện nay là một sự nỗ lực to lớn.Đến với khóa học này, tôi học hỏi thêm rất nhiều kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực Marketing nói riêng, cũng như trong công việc hàng ngày.
Mong rằng những chuyên đề, giảng viên giảng tốt sẽ được tăng cường nhiều hơn tiết học.

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Lê Văn Út – MM53 – Giám đốc kinh doanh khu vực TPHCM Cty TNHH Nissin Food VN

Đối Với Nhà Trường: Nhiệt Tình – Thân Thiện & Tạo Mọi Điều Kiện Hỗ Trợ Học Viên

Đối Với Giáo Trình: Tổng Quát – Kiến Thức Thực Tiễn – Hỗ Trợ Tốt Cho Công Việc Hiện Tại

Đối Với Giảng Viên: Thầy Cô Đang Còn Đi Làm ( hầu hết nắm các vị trí lớn trong Doanh Nghiệp ) – Dạy kiến Thức Mới Nhất

Học viên Trương T Như – MM53 – Trưởng bộ phận Marketing vận hành của DongA Bank

Sau hơn 6 tháng theo học Marketing Manager tại VienamMarcom, bản thân thấy mình hệ thống hóa lại các kiến thức đã học, trang bị thêm nhiều kiến thức thực tiễn liên quan đến hoạt động marketing, đặc biệt trải qua quá trình thực hiện đề tài cho tôi kinh nghiệm quý báu. Cảm ơn trường VietnamMarcom, cảm ơn đội ngũ giao viên đã nhiệt tình chia sẻ và hỗ trợ cho tôi hoàn thành khóa học 1 cách xuất sắc.

Học viên Thái Thị Nhật Vi – BM37 – Quản lý thu mua ngành hàng quần áo Cty Metro Cask & Carry VN

Em là dân ngoại đạo đến với ngành marketing với nhiều bỡ ngỡ xen lẫn sự tò mò & háo hức muốn khám phá chuyên ngành mới. Với sự dìu dắt dạy bảo từ những thực tiễn của bản thân các thầy cô, kg khuôn mẫu sách vở đã giúp cho những bài học thấm vào em 1 cách tự nhiên & rất dễ tiếp thu. Mỗi ngày em càng yêu thích môn “Quản trị thương hiệu” này cũng như ứng dụng những gì đã học vào công việc hàng ngày cũng như giúp ích cho tương lai cho con đường chuyển sang 1 công việc mới trong ngôi nhà marketing rộng lớn. Bên cạnh đó, những bạn học vui nhộn, đáng yêu càng làm cho em dù luôn bận rộn với công việc hàng ngày của công ty phải dành chút thời gian để tranh thủ đến lớp, để được gặp gỡ các bạn học, để được lắng nghe những bài học hay của các thầy cô.

Đôi khi suy nghĩ lại em cảm thấy mình may mắn khi đã chọn được 1 ngôi trường tốt cho việc trao dồi thêm kiến thức của mình.

Ngoài ra, sự sắp xếp linh động của trường giúp em dù cho đôi lúc bất khả kháng phải nghỉ học vẫn luôn yên tâm rằng em có thể tham gia những lớp khác để bù đắp kiến thức của mình!!!

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Nghiêm Thanh Hoàng – SM31 – Tổng Giám Đốc Cty Nghiêm Gia Phạm

Quá trình tự thành lập Nghiem Gia Pharm (hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và vật tư tiêu hao), tôi đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn để tồn tại và phát triển. Chính những bài học bắt nguồn từ thực tế của trường Marcom giảng dạy đã mang lại cho tôi tầm nhìn của một người làm kinh doanh chuyên nghiệp và từng bước giúp tôi tự tin vượt qua những khó khăn mà doanh nghiệp chúng tôi phải đối mặt hàng ngày.
Xin cảm ơn trường Marcom và những thầy cô tận tụy đã giúp tôi có được tư duy đúng đắn trong quá trình phát triển.

Nguyễn Thị Vân Anh – MM52 – Trưởng phòng hoạt động kinh doanh và tiếp thị Nissin VN

Khóa học đã tham gia tại Việt Nam Marcom:

1. Marketing Manager (MM52)

2. Digital Marketing (DM28)

Cảm nghĩ về khóa học:

Những khóa học tại Vietnam Marcom thực sự đã đem lại cho mình những kiến thức rất bổ ích, giúp mình tự tin hơn trên con đường phát triển sự nghiệp. Đến với các khóa học, mình không chỉ nhận được sự giảng dậy, chia sẻ tận tình từ các thầy cô có nhiều kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực Marketing mà mình còn học hỏi được rất nhiều từ chính những bạn học – những người có cùng chí hướng. Đến với Vietnam Marcom mình nhận được không chỉ là kiến thức mà là cả những mối quan hệ với bạn bè thầy cô.

Học viên Trương Thành Nhân – BM37 – Former Assistant Brand Manager ( Trung Nguyên Group ) – Strategic Planning Director UNESCO-CEP

” Cám ơn BGH trường VietnamMarcom đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi có thể hoàn thành khoá học này. Thông qua lượng kiến thức quý thầy cô truyền đạt trong 04 tháng vừa rồi đã giúp tôi tự tin hơn trong công việc. Đồng nghĩa với điều đó đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong chuỗi nghề nghiệp mà tôi chọn, nơi tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho ngành Marketing Việt Nam ngành một lớn mạnh hơn và sánh vai cùng các quốc gia khác trong châu lục. ”

Nguyễn Dương Xuân Thi – Lớp SM37

Kính chào thầy cô Trường VietnamMarcom,

Tính từ ngày Thi đến với các khoá học của VietnamMarcom đến giờ đã trải qua 5 cái Tết và 4 khoá học.

Năm năm trôi qua, những bài học của trường VietnamMarcom luôn là kim chỉ nam cho Thi trong sự phấn đấu đi đến thành công trong công việc hiện tại và tương lai. Từng khoá, từng khoá học dù đã kết thúc nhưng Thi vẫn luôn luôn nhận được các Tips, bài chia sẻ và những thông tin – xu hướng mới nhất của ngành marketing hiện đại từ blog,facebook,…của các thầy cô từng dạy mình. Đây là lý do Thi luôn biết ơn Trường

VietnamMarcom nói chung và thầy cô giáo nói riêng đã cho Thi thêm tự tin, thêm sự dạn dĩ và quan trọng nhất là khi Thi có xảy ra thất bại thì cũng không bao giờ e ngại vì tin chắc sau lưng mình luôn có thầy cô VietnamMarcom sẽ tiếp sức cho mình.

 
Trong 5 năm qua, Thi đã ứng dụng kiến thức học và kết quả hiện tại có được là 1 website truyện tranh hàng đầu Việt Nam(www.manga24h.com) với doanh thu gần 100 triệu/tháng và có 1 cộng đồng user đông đảo lứa tuổi từ 11 – 35 và dựa vào nền tảng này Thi tìm kiếm những sản phẩm – dịch vụ phù hợp để kinh doanh trên đó,ít khó khăn và đỡ tốn kém chi phí hơn, cụ thể hiện tại Thi kinh doanh online các sản phẩm ghế ngồi bệt đa năng www.ghengoibet.com /https://www.facebook.com/GheNgoiBetTatami/ (từ nhập khẩu hàng về bán và giờ có thể tự mình sản xuất). Thành quả này tuy còn khiêm tốn nhưng đã tiến xa bất ngờ so với thời điểm 5 năm trước. Cảm ơn trường, cảm ơn thầy cô VietnamMarcom rất nhiều.
 
Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, em xin kính chúc quý Thầy cô, chị em giáo vụ trường VietnamMarcom một năm mới Gia đình an khang,Vạn sự như ý và Sức khoẻ dồi dào.
 
Cảm ơn Trường VietnamMarcom, Quý thầy cô và các chị em giáo vụ.
 
VietnamMarcom-Marketing-Manager-2016

Học viên Thái Hà Mỹ Ái – MM53 – Kiến trúc sư / P. Giám Đốc Công ty TNHH MAKI

Quá trình học tại Vietnammarcom tôi được cung cấp kiến thức mới và sát thực tiễn, giảng viên là những người có kinh nghiệm trong ngành Marketing, giúp học viên nắm bắt nhanh và ứng dụng hiệu quả vào công việc.

VietnamMarcom-hoc-vien-marketing-manager

Năm tháng vùn vụt đã trôi qua
Biết bao kỷ niệm giờ chia xa
Lời chúc an lành xin được gửi
Trong mỗi hành trang của chúng ta

” Nhớ làm sao…..

Những buổi chiều đến lớp trong dòng xe kẹt cứng,

Nhớ làm sao….

Những buổi học với cảm hứng dâng trào,

Nhớ làm sao….

Những lúc vui xì xào họp nhóm.

Nhớ làm sao…

Những lúc nhóm tranh luận căng,

Nhớ làm sao….

Có nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Nhớ làm sao…

Ngày nộp bài, cả nhóm cười rạng rỡ.

Và, nhớ làm sao….

Ngày bảo vệ, kết quả vượt mong chờ!

Thầy kính mến. “

Thế là khóa đào tạo Chuyên Viên Quảng Cáo cũng đã khép lại với buổi thuyết trình bảo vệ đề tài tốt nghiệp nhiều cảm xúc. Bốn tháng, một thời gian không dài, nhưng đối với chúng em , đây là một giai đoạn quan trọng đã tạo ra bước ngoặt mới trong đời với những kiến thức quý giá và những tình bạn thật đẹp!

Xin Thầy Cô nhận nơi đây lời cảm ơn chân thành của nhóm chúng em đối với những nhận xét và góp ý cho đề tài tốt nghiệp của nhóm. Xin chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!

Trân trọng.

Nhóm 1 IMC – Explosive

IMC-Chỉ một cái tên, bỗng trở thành một niềm nhớ, một niềm vui … Thank you for all

“Qua chương trình đào tạo Chuyên Viên Quảng Cáo, tôi học được rất nhiều nhưng quan trọng hơn tất cả là tôi đã hiểu được tầm quan trọng của teamwork. Cảm ơn chương trình đã có những giờ học, những chương trình học thật bổ ích. Cảm ơn thầy cô đã dành thời gian thắp lên ngọn lửa nhiệt tình trong lòng của tụi em…

…Và chắc chắn rằng tụi em sẽ duy trì ngọn lửa ấy mãi vì một thương hiệu Việt”

VietnamMarcom-hoc-vien-chuyen-vien-quang-cao

Nhóm 4 – IMC

Nhóm 5 xin chân thành cảm ơn Khoá học đã mang lại cho chúng tôi những kiến thức quý báu và cơ hội để thực hiện một đề tài thực tế thật tuyệt vời.  Xin cảm ơn các Thầy, Cô đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn chúng tôi đạt được những kết quả xuất sắc hôm nay.

Ts.Phan Thị Minh Châu,

Nhóm Ba Rô xin chân thành cám ơn Ban Tổ Chức đã tạo điều kiện để 10 thành viên của nhóm có thêm những hành trang quý giá trên con đường quảng cáo đầy cơ hội, tiềm năng và cả những thử thách.  Với khoá học này, nhóm BARÔ có thêm những kỷ niệm vô giá không thể nào quên.Chân thành cám ơn !
Đại diên nhóm BARÔ

Nguyễn Vũ Nhất Huy

“…Cứ tưởng rằng mình đã lớn khôn, tưởng rằng mình là đã hiểu biết, nhưng “KHÔNG” !!!
Sau khi tốt nghiệp Khoá IMC15, mình mới biết rằng mình đã được trau dồi quá nhiều điều chưa biết. Advertising thật thú vị. Điều rất quý mà mình đã cảm nhận được là VietnamMarcom đã khơi dậy trong mình niềm đam mê … Hy vọng vào ngày mai, mình cùng mọi người sẽ làm được một điều gì đó thật Ý NGHĨA với khái niệm IMC

Nguyễn Văn Lai
IMC15

Gởi đến tất cả các “môn đệ”
Để “được tốt nghiệp”, các bạn phải chuẩn bị như sau :
– Có đề tài tốt.
– Có teamwork spirit.
– Có đủ sức cải vã, thức đêm, …
– Có đủ thời gian để chuẩn bị
– Có khả năng nhận ra khả năng của từng thanh viên trong nhóm để phân công phù hợp …
– ….

Nhóm 3, Marketing Manager

+ ĐỀ TÀI TN

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu E’Zup, Cà phê Trung Nguyên

Ngũ cốc dinh dưỡng Kachi, Cửa hàng nước trái cây Mozen, 

Dầu nhớt Pvoil Lube,

Băng dán vết thương Duoderm

Túi da Ovi, xúc xích Tiệt trùng Visan,

Chuỗi cửa hàng New Chợ,

Thương hiệu xúc xích Soyum, Xá Xị Chương Dương

Ca Cao sữa lon – Vina Cacao,

Beer Budweiser Việt Nam

Cà Phê Fabulus, Hồng Sen Tửu, Vina Fruit, Mì Asia

Hạt Nêm Nấm DONA; XY Milk Brand

 Sữa Dành Cho Nam Giới;

Bệnh Viện Đại Học Y DượcThành Phố Hồ Chí Minh;

Hộp Thực Phẩm Công Nghệ Nano SILVERGIAL;

Trường Nghiệp Vụ Nhà Hàng Thành Phố SESAME;

Trà OoLong Đóng Chai;

Thuốc Bảo Vệ Thực Vật LALLOMA;

Mầm Non Quốc Tế ILA;

Thức Ăn Nhanh Xiên Que;

ịch vụ spa dành cho nam MENLAND; Giày Vải WARU;
 

Golden Skill; Resort Green Eden;

Phần mềm OLA ME;

Dầu Ăn Đệ Nhất; Bánh ” Gu T”; Đam San Quán;

Cơm 7 Ngày;

Backpacker Hotel U.R.INinn;

.MAIDS; Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Việt;

Xịt Khử Mùi Diệt Khuẩn NOVUS;

Chuỗi Cửa Hàng Thức Uống ILUBEAN;

Cafe Hòa Tan CALADY;

Bút Cao Cấp PENVIE; CIC8;

Xe đạp MARTIN;

Phú Mỹ Hưng; ICHIBAN;

HAY; Khăn Giấy LORITE;

Mắt Kính RAYBAN;

Mì ALOFOOD; 

Trang Phục Lót Tạo Dáng ADORA;

Sữa Bột MILMAX; S.U.R.E REMOVAL;
Giấy Lụa Cao Cấp I’MODE;

Kem EROS KODO’s ;

Quần Áo Trẻ Em SODO KACHI;

Xúc Xích Tiệt Trùng VISSAN YA;

Máy Giặt SUPER WASH;

Nước Xúc Miện OFRESH; ISIS SPA;

Căn Hộ Cao Cấp SAIGON LUXURY;

Thời Trang JOCKEY;
 

Nước Uống Tinh Khiết DAPHA;

Trà Giảm Cân EVA SLIM;

Điểm Hẹn Doanh Nhân;

Bưởi Da Xanh; MP3-YUPPIE;

Nước Suối SPA COOL; Dao Muổng Nĩa – INJOY;

Nhà Xuất Bản TRẺ; Gạo Tây Đô; Tảo;

Bánh Bông Lan Amica;

Nhãn Xuồng Chin Long; Viết Penmas; Guốc Setano;

Sầu Riêng Cái Mơn – Chín Hóa;

Bánh Sauoury;

Trà Hòa Tan Nhân Sâm;
 

Thời Trang Thể Thao Adano; Thời Trang BIS;

Nước Khoáng Đảnh Thạnh Vikoda;

Thuốc bổ Vido – Ginseng; Vang LYON;

Bưởi 5 Roi Hoàng Gia;

Nữ Trang Cao Cấp Enita;

Nệm Cao Su Bello

Máy Tính Biostar;

Thuốc Chống Táo Bón Effelax;

Nữ Trang Ki Ta; Sữa Chua Uống Elovi;

Máy Tính ELEAD;

Thời Trang JOJO; Áo Mưa RANDO
 

+ HÌNH ẢNH

ĐỐI TÁC VÀ KẾT NỐI VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Designed & Developed by ThemeXpert