Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG

CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG

Research Director, Asia Insight Research Market Group. Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và là một trong những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu thị trường trong nước và khu vực. Được huấn luyện và đào tạo chuyên sâu ở Hong Kong, Úc, Thái Lan, Singapore, Malaysia Cô được công nhận là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực ngôn ngữ và tâm lý học. Chịu trách nhiệm chính trong nhiều dự án nghiên cứu thị trường lớn cho những khách hàng đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Designed & Developed by ThemeXpert