Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ TINA ĐỖ

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp Master Marketing, UK. Cô hiện là Head of Digital Marketing, Nestle Việt Nam và nguyên là Digital Customer Experience Country Head, Schneider Electric Vietnam Từng là giám đốc hoạch định chiến lược Golden/ BBDO Singapore - Edge Asia/STW - Chuosenko Group.
Designed & Developed by ThemeXpert