Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY VƯƠNG THANH LONG

THẦY VƯƠNG THANH LONG

Vương Thanh Long tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và đã từng giữ các vị trí chủ chốt như Giám đốc Marketing, Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp: Biti’s, Trung Nguyên, FPT, C.T Group, Strategy Asia Consutant, Bibica…Đã tham gia nhiều khóa đào tạo về nhượng quyền kinh doanh của Hiệp hội Franchise thế giới. Tư duy chiến lược của GS Micheal Porter, ... • Và nhiều khóa đào tạo cao cấp về Chiến lược và Thương hiệu, Marketing… anh đã xây dựng và quản trị website www.strategy.vn là một cộng đồng chuyên ngành nhằm chia sẻ kiến thức và tri thức. Vương Thanh Long, là nhà tư vấn trong lĩnh vực: Chiến lược, thương hiệu và marketing đã từng là Giám đốc điều hành công ty tư vấn Strategy Asia, một công ty tư vấn chiến lược hàng đầu Việt Nam và tham gia triển khai, điều phối thành công các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam như: Khu du lịch Đại Nam, Inox Sơn Hà, Xi măng Đồng Lâm, Liên doanh thuốc thú y Anova, Đạm Phú Mỹ…Với thế mạnh tư duy chiến lược và mang tính hệ thống chuyên nghiệp.  
Designed & Developed by ThemeXpert