Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY VŨ QUỐC CHINH

THẦY VŨ QUỐC CHINH

Tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Paris XII Val de Marne, Chuyên gia tư vấn Tiếp thị, Thương hiệu, giảng viên marketing, branding và selling skills Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing, Đại học Kinh Tế TP.HCM.  Thầy có hơn 25 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu lớn. Là thành viên hội đồng tư vấn Chương trình 20 thương hiệu hạt giống của TP.HCM.  
Designed & Developed by ThemeXpert