Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY TRẦN NGỌC DŨNG

THẦY TRẦN NGỌC DŨNG

CEO - INTAGE VIỆT NAM Tiến sỹ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France. Thầy có 16 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường tại Nielsen, FTA và Intage. Thầy là thành viên hiệp hội ESOMAR (World’s Research Association) và MRA (Marketing Research Association, USA). Tiến sỹ khoa học Nghiên cứu thị trường, ESCP Europe/ University of Paris 1, France. Thạc sỹ Marketing, University of Lille 2, France. Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, CFVG, HCMC, Vietnam. Thầy tốt nghiệp đại học tại trường Monash University, Australia năm 1997 theo học bổng của AusAid dành cho thủ khoa trường đại học Kinh Tế TPHCM. Tốt nghiệp thủ khoa MBA năm 2005 tại CFVG. 
Designed & Developed by ThemeXpert