Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY

THẦY NGUYỄN XUÂN NHẬT HUY

MBA. CEO – Hit Advertising. Hơn 20 năm kinh nghiệm về tư vấn, triển khai các chương trình, chiến dịch tiếp thị quảng cáo và xây dựng thương hiệu. Đã từng làm việc tại Saatchi & Saatchi; P&G VN, Kodak...
Designed & Developed by ThemeXpert