Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN VŨ NHẤT HUY

THẦY NGUYỄN VŨ NHẤT HUY

Senior Copywriter - Công ty Masan Consumer Hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông tiếp thị. Đã từng viết lời quảng cáo, sáng tạo cho những công ty, tập đoàn, thương hiệu như: Abbott, Vinamilk, MobiFone, Nokia, Unilever, Friso, HSBC, Ford, Chinsu.  
Designed & Developed by ThemeXpert