Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN TRẦN QUANG

THẦY NGUYỄN TRẦN QUANG

Chủ tịch & CEO FutureOne Chuyên gia tư vấn tiếp thị thương hiệu. Tốt nghiệp ngành Marketing tại đại học Texas, Austin, Hoa Kỳ,  từng đảm nhiệm các chức vụ như giám đốc Marketing công ty Hennessy và Johnny Walker tại Việt Nam, Trung Nguyen Coffee, Kodak, Triump...
Designed & Developed by ThemeXpert