Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN HÒA THUẬN

THẦY NGUYỄN HÒA THUẬN

Là Giám đốc sáng tạo với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành. Các công ty Thầy đã trãi nghiệm qua: Vietnam Network, Saatchi Vietnam, Hit Advertising, Dentsu Vietnam...Một người Thầy tận tâm, nghiêm túc và tâm huyết với nghề.
Designed & Developed by ThemeXpert