Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

Tiến sĩ, MBA & MoE. Tốt nghiệp MBA tại Đại Học Liberty Brusells-Bỉ, Chuyên gia về quản trị kinh doanh, bán hàng cao cấp. Từng là Giám đốc bán hàng của Mercedes-Benz, Hyundai, VMEP Kinh nghiệm làm việc: Sales Director MAN Group, Mercedes-Benz Autohaus • Chủ nhiệm Phòng Kinh Doanh - Cty VMEP - Chingfong Group • Phụ tá Tổng Diều Hành Kinh Doanh - Daimler Chrysler Products • Giám Đốc Sales & Marketing - Cty Hyundai...  
Designed & Developed by ThemeXpert