Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

National Sales Manager - Tập đoàn bia Budweiser Việt Nam. Nguyên Giám đốc Bán hàng NISSIN Foods Japan Giám đốc Sales & Trade Marketing, Loreal Viet Nam National Sales Manager Cocacola Vietnam 
Designed & Developed by ThemeXpert