Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Thạc Sỹ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Nghiên cứu sinh tiến sỹ về Marketing và quản trị kinh doanh.  Giám đốc tư vấn cao cấp GIBC Nguyên COO, VietnamMarcom
Designed & Developed by ThemeXpert