Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY DZŨNG  NGUYỄN

THẦY DZŨNG NGUYỄN

Nghệ sỹ nhiếp ảnh thế giới, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, đã thực hiện nhiều dự án chụp ảnh quảng cáo cho các thương hiệu lớn, là nhà sáng lập Fine Art
Designed & Developed by ThemeXpert