Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY DƯƠNG THÀNH TRUYỀN

THẦY DƯƠNG THÀNH TRUYỀN

Hiện là Chủ tịch HĐQT Nhà Xuất Bản Trẻ. Thầy có hơn 18 năm kinh nghiệm giảng dạy về Kỹ năng giao tiếp bằng lời, Thông điệp quảng cáo, kỹ năng thuyết trình. Hơn 25 năm hoạt động Đoàn Đội, công tác thanh niên và phát triển cộng đồng. Nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.    
Designed & Developed by ThemeXpert