Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

MBA _Chuyên gia về Sales & Marketing Thầy có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển kênh phân phối. Các công ty, thương hiệu đã làm việc : Les Rubis, Dumex Vietnam, LaVie, PepsiCo Vietnam... Nguyên National Sales Manager Bel Vietnam
Designed & Developed by ThemeXpert