Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY NGUYỄN CÔNG VINH

THẦY NGUYỄN CÔNG VINH

Nhà Báo - Thạc sỹ tâm lý Có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực truyền thông, tiếp thị, quảng cáo. Là cố vấn chiến lược của Hồn Việt - Vietnam Insight. Hiện là giám đốc trung tâm quảng cáo của Đài Tiếng Nói Nhân Dân TPHCM. 
Designed & Developed by ThemeXpert