Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
THẦY ĐOÀN HỒNG ĐỨC

THẦY ĐOÀN HỒNG ĐỨC

Chuyên Gia digital marketing và thương mại điện tử, Thầy đã từng làm việc tại tập đoàn quảng cáo Lowe VN, nguyên giám đốc dự án cho Yahoo tại Singapore, Saigon Digital Marketing, Kiếm Việc...
Designed & Developed by ThemeXpert