Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

CÔ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

Chuyên gia Marketing về định giá và phát triển sản phẩm mới. Cô có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy Marketing chuyên ngành hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ. Nguyên Giám đốc tiếp thị LAFARGE BORAL GYPSUM Viet Nam. Đã từng phụ trách nhãn hiệu LAURIER của Kao Nhật Bản. Giám đốc nhãn hiệu NESTLE GAU của công ty Nestle Viet Nam và tham gia các khóa Train the Trainer quốc tế. 
Designed & Developed by ThemeXpert