Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
CÔ NGUYỄN THÚY HẰNG

CÔ NGUYỄN THÚY HẰNG

Hiện là Quản lý Chương trình kiêm giảng viên chương trình Higher National Diploma liên kết giữa ĐH Hoa Sen và The Manchester Colleage. 18 năm làm việc chuyên môn và 8 năm làm công tác đào tạo tại các môi trường doanh nghiệp đa dạng gồm các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp tư nhân, nhà nước . Thạc sĩ Marketing, ĐH Tổng hợp Monash, Úc. Cử nhân Kinh tế ĐH KTQD. Giảng viên đạt chuẩn về kỹ năng dẫn giảng và xây dựng tài liệu của chương trình Business Edge.
Designed & Developed by ThemeXpert