Tel: 0915 793 055 academy@vietnammarcom.edu.vn
Khóa học Brand Manager
Khóa học CopyWriter

VietnamMarcom-Academy_banner-Eng-(web)vietnammarcom

OUR STUDENTSA�

LECTURERS

 • CÔ MAI HIỀN LÊ

  CÔ MAI HIỀN LÊ

  CÔ MAI HIỀN LÊ

  Tiến sỹ tâm lý Giảng viên về Phương pháp giáo...
 • PGS TS LÊ TẤN BỬU

  PGS TS LÊ TẤN BỬU

  PGS TS LÊ TẤN BỬU

  Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing Đại Học Kinh...
 • THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

  THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

  THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

  MBA _Chuyên gia về Sales & Marketing Thầy có 18...
 • NGƯỜI THẦY MARCOM

  NGƯỜI THẦY MARCOM

  NGƯỜI THẦY MARCOM

  Người Thầy MARCOM có tầm nhìn, sứ mạng, và niềm tin...
 • THẦY HỨA LÂM THÀNH

  THẦY HỨA LÂM THÀNH

  THẦY HỨA LÂM THÀNH

  Master degree in Business Administration. City University of Seattle, Washington Major: Marketing...
 • THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

  Founder of  Soul Catcher Production, Screenwriter and Production Designer Lecturer...

COURSES & PROGRAMME

Marketing Manager

Since 2005 – Course 85

IMC

Since 2002 – Course 74

Khóa học Brand Manager

Brand Manager

Since 2003 – Course 58

Sales Manager

Since 2006 – Course 56

Digital Marketing

Since 2009 – Course 79

Khóa học CopyWriter

CopyWriter

Since 2006 – Course 39

Event Manager

Since 2007 – Course 48

BMS

Since 2017 – Course 74

PARTNERS AND CONNECTING WITH INDUSTRY

OUR STUDENTS

vietnammarcom

OUR LECTURERs

EDUCATION & COMMUNITY PROJECTS

EDUCATION & COMMUNITY PROJECTS

PARTNERS AND CONNECTING WITH INDUSTRY

OUR MICE: SEMINARs, WORKSHOPs, CONFERENCEs & EXHIBITIONs

vietnammarcom

EDUCATION CAN EMPOWER THE WHOLE SYSTEM

The great use of life is to spend it for something that will outlast it. William James

Sign Up

Designed & Developed by ThemeXpert