vn

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

THẦY NGUYỄN CHÍ BÌNH

Tiến sĩ, MBA & MoE. Tốt nghiệp MBA tại Đại Học Liberty Brusells-Bỉ,
Chuyên gia về quản trị kinh doanh, bán hàng cao cấp.
Từng là Giám đốc bán hàng của Mercedes-Benz, Hyundai, VMEP


Kinh nghiệm làm việc: Sales Director MAN Group, Mercedes-Benz Autohaus
• Chủ nhiệm Phòng Kinh Doanh – Cty VMEP – Chingfong Group
• Phụ tá Tổng Diều Hành Kinh Doanh – Daimler Chrysler Products
• Giám Đốc Sales & Marketing – Cty Hyundai…