vn

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

THẦY ĐẶNG LÊ HIỀN HÒA

MBA _Chuyên gia về Sales & Marketing
Thầy có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị bán hàng và phát triển kênh phân phối.

Các công ty, thương hiệu đã làm việc : Les Rubis, Dumex Vietnam, LaVie, PepsiCo Vietnam…
Nguyên National Sales Manager Bel Vietnam