vn

Tel: 08 38239718 academy@vietnammarcom.edu.vn

Advisory Board

vietnammarcom-hoi-dong-tu-van-va-sang-nghiep-2016-eng

HÀNH TRÌNH CÒN CÓ HƠN 60 THẦY, CÔ, GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CNV VIETNAMMARCOM ĐÃ ĐỒNG HÀNH SUỐT HƠN 15 NĂM QUA.